Sökning: "Purposive sampling"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden Purposive sampling.

 1. 1. Delaktighet i fritidsaktiviteter för barn med cerebral pares

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Amanda Andersson; Stina Lago; [2024]
  Nyckelord :Delaktighet i aktivitet; fritidsaktivitet; barn med cerebral pares; föräldraperspektiv; aktivitetsvetenskap; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet i organiserad fritidsaktivitet är en viktig aspekt av barns fritid då det bidrar till glädje, kompetens, identitet och god folkhälsa. Dock har barn med cerebral pares (CP) mindre möjlighet att vara delaktiga i organiserade fritidsaktiviteter än barn utan funktionsnedsättning. LÄS MER

 2. 2. Idrottslärare på filmduken : En kvalitativ karaktärsanalys och litteraturstudie ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elin Lomgren; Tove Welander; [2024]
  Nyckelord :Genus; Film; Idrottslärare; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare framställs i svenska filmer ur ett genusperspektiv samt hur framställningarna förhåller sig till internationella idrottslärarporträtteringar. Studien kommer att besvara följande frågeställningar: - Vilka egenskaper och karaktärsdrag tillskrivs manliga och kvinnliga idrottslärare i svensk film?- Vilka skillnader respektive likheter finns mellan svenska och amerikanska framställningar av idrottslärare? Teori och metod Studien har en kvalitativ ansats som tar avstamp i den fenomenologiska metoden. LÄS MER

 3. 3. The Paradox of Gender Equality and Female Entrepreneurship

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lisnell; Stella Berlin; [2024]
  Nyckelord :Female entrepreneurship; Values; Attitude; Perceptions; Self-Efficacy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The Paradox of Gender Equality and Female Entrepreneurship; A study seeking to elucidate the perceptions and value systems that underlie entrepreneurial activity among women in Sweden Seminar date: January 10th, 2024 Course: FEKH99, Bachelor Degree Project in Entrepreneurship and Innovation Management, Business administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points Authors: Stella Berlin, Emma Lisnell Advisor: Ziad El-Awad Keywords: Female entrepreneurship; Values; Attitude; Perceptions; Self-Efficacy Research question: How do the inherent value systems surrounding women in Sweden influence their intentions, decisions, and actions in the pursuit of entrepreneurship? Purpose: Extend existing research to provide a nuanced exploration of the value systems influencing Swedish women's perceptions, intentions, and engagement in entrepreneurship. Methodology: A qualitative multiple case study with a comparative element. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av klimakteriets påverkan på delaktighet i aktivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Jessica Hansson; [2024]
  Nyckelord :Arbetsterapi; klimakteriet; Canadian Model of Occupational Performance and Engagement CMOP-E ; stödjande miljöer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Menopaus är en naturlig del av kvinnors åldrande och infaller runt 40–60 års ålder. Upplevelsen av symtomens påverkan i kroppen under denna period är högst individuell. Kvantitativa studier visar att klimakteriet har påverkan på delaktighet i aktivitet men studierna visar inte hur kvinnor upplever klimakteriets påverkan. LÄS MER

 5. 5. Online Teacher Professional Development in Conflict Area Online Teacher Professional Development Training For Educators in Two Different Areas in Syria, a case study.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Afraa Alsaleh; [2023-11-01]
  Nyckelord :Teachers Professional Development; TPD; remote learning; crisis zone; online course; conflict area;

  Sammanfattning : Teachers in the modern technological era are prompted to continually develop their skills and knowledge. Therefore, educational organizations have repeatedly called for more action to support teachers and educational systems. LÄS MER