Sökning: "Push and Pull"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden Push and Pull.

 1. 1. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Leijonhufvud; [2022]
  Nyckelord :primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Sammanfattning : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. LÄS MER

 2. 2. How Managers in an MNC deal with Internal Communication -A Single Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Avramidi; Hanna Nejstgaard; [2021-12-02]
  Nyckelord :MNC; Internal Communication; Formal and Informal Communication; Business Email; CC email; Skype; Push and Pull;

  Sammanfattning : This Case Study is a Bachelor Thesis in Management about internal communication. The purpose of the study is to increase knowledge and create a better understanding on how managers work with internal communication in an MNC. LÄS MER

 3. 3. Finlandssvenskars tankar kring flytt efter examen vid Umeå universitet : En kvalitativ studie om flyttmotiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :William Schulman; [2021]
  Nyckelord :Flyttmotiv; push-faktorer; pull-faktorer; sociala band; kulturskillnader;

  Sammanfattning : Abstract The Finland-Swedish migration towards Sweden has increased during the latest years. Moving to the western neighbour has become more and more usual amongst the younger generation of Finland-Swedes. LÄS MER

 4. 4. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Johanna Viker; [2021]
  Nyckelord :altitud; diversitet; Kenya; majs; push-pull; rovdjur;

  Sammanfattning : Samodling med push-pull används inom majsodling som växtskyddsstrategi mot skadegörande fjärilslarver. Genom att erbjuda alternativa resurser och gynnsamt mikroklimat kan systemet skapa förutsättningar för att gynna rovlevande leddjur som utför biologisk bekämpning på skadedjuren. LÄS MER

 5. 5. Jag kan inte och vill inte återvända : En kvalitativ studie om internationella studenternas orsaker för att inte återvända till sina hemländer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Doline Niyomufasha; [2021]
  Nyckelord :International student´s; Push-factor; Pull-factor; home countries; Rwanda; Cameroon; Nigeria; Returning; Migration;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the various reasons that have contributed to the decisionof international students not to return to their home countries after completing their studies, with a focus on students from Rwanda, Nigeria, and Cameroon. The study will include information about student’s home countries to provide a greater understanding of where they come from and how this has contributed to the decisions they have made. LÄS MER