Sökning: "Pusseldeckare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Pusseldeckare.

 1. 1. En dödlig komedi. Commedia dell’Arte i Agatha Christies "Peril at End House" (1932) och "The Hollow" (1946)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alva Mårald; [2022-02-17]
  Nyckelord :Commedia dell’Arte; Scenario; Det karnevaliska; Agatha Christie; Pusseldeckare;

  Sammanfattning : This essay examines the role of Commedia dell’Arte in Agatha Christie’s "Peril at End House" (1932) and "The Hollow" (1946). The connection between the whodunnit novel and Commedia dell’Arte has been made several times, and references to Commedia dell’Arte are common in the whodunnit genre. LÄS MER

 2. 2. "Skärvor som ropar efter varandra" En analys av Walter Ljungquists fragmentariska prosa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emelie-Eleonora Wiman Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :Bakhtin; Dialogicitet; Främmandegöring; Erika; Fragment; Karneval; Konkretism; Kronotop; I stormen; Litteraritet; Ossian; Poetik; Polyfoni; Pusseldeckare; Science Fiction; Sjklovskij; Symfilosofi; Väggarna har ögon; Walter Ljungquist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen diskuterar formella och tematiska aspekter i Walter Ljungquists romaner "Ossian" (1958); "I stormen" (1960); "Erika, Erika"; och "Väggarna har ögon" (1965). Genom att undersöka på vilket sätt Ljungquist arbetar med ett fragmentariskt formspråk liksom ett fragmentariskt innehåll argumenterar uppsatsen för att Ljungquists prosa är en experimentell sådan. LÄS MER

 3. 3. Kråkflickan och Raskolnikov : En komparativ studie av Brott och straff och Victoria Bergman- trilogin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Broman; [2013]
  Nyckelord :Kråkflickan; Raskolnikov; Dostjevskij; Eriksson Axlander Sundquist; Victoria Bergman;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar de fyra böckerna Brott och straff av Fjodor Dostojevskij, Kråkflickan, Hungerelden och Pythians anvisningar alla tre skrivna av Jerker Eriksson och Håkan Axlander- Sundquist. Jag utför en illustrativ komparativ analys av mördarnas psyke och böckernas struktur samt undersöker det didaktiska värdet av att göra denna studie. LÄS MER

 4. 4. Pusseldeckarens uppbyggnad : närläsning av Langs deckarroman "En skugga blott"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Klara Holm; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas deckargenren och Maria Langs pusseldeckare En skugga blott. Syftet är att undersöka hur Lang bygger upp sin variant av deckarromanen och se hur den förhåller sig till de typiska dragen för pusseldeckaren. LÄS MER