Sökning: "Putin"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Putin.

 1. 1. Logistik i stomskedet : Ett effektiviserat materialflöde

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Amanda Andersson; Madeleine Chen; [2020]
  Nyckelord :Logistics; just in time; material handling; Third-party logistics; framing phase; production;

  Sammanfattning : Logistics have, over the last few years, become an important factor to create competitiveness forSwedish construction companies. The companies that use a system where small logistic issues are putin a bigger context and get their flows to work in a customer adapted and cost effective ways, has a lotto win from this. LÄS MER

 2. 2. Swedish picture of Russia : Analysis of media coverage of Putin, Russia and Russians in Swedish media

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Diana Bologova; [2020]
  Nyckelord :Market logic; Agenda setting; Framing; tones; sources; Russia; Sweden;

  Sammanfattning : The study examines how print media in Sweden portray Putin, Russia and Russians and what makes an impact on Swedish journalists when they write on that subject. The first part presents a content analysis of articles published in the two main Swedish newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet (DN and SvD). LÄS MER

 3. 3. The 2014 Crimean Crisis’ Influence on the Russian Role Conception – An Attempt to Introduce Role Conception in the Russian Context

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Hambraeus; [2020]
  Nyckelord :​Role Theory; Role Conception; Role Performance; Role Prescription; Russia; Crimean Crisis; Crimean Spring; Vladimir Putin; Dimitry Medvedev; Role Change; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has researched whether the role conception of Russia has been affected by the Crimean Crisis in 2014. The aim of the study was to fill the current theoretical gap in role theoretical research, and add to the knowledge of how role conceptions change. LÄS MER

 4. 4. Illusionisten Putin : Strategisk överraskning genom vilseledning - en fallstudie av rysk krigföring på Krim 2014

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Johansson; [2020]
  Nyckelord :military studies; deception; strategy; surprise attack; Russian military operational art; Crimea; Russia; special operations; grey zone; asymmetric warfare; information warfare; active measures; krigsvetenskap; vilseledning; strategi; överraskning; rysk krigskonst; Krim; Ryssland; Vladimir Putin; gråzon; informationsoperationer; specialförband; aktiva åtgärder; desinformation; specialförbandsoperationer;

  Sammanfattning : I efterbörden av Rysslands annektering av Krim 2014 uppstod diskussioner kring rysk krigskonst och hybridkrigföring. Bland tvetydigheterna som uppstod identifieras bland annat vilka strategier som det samtida Ryssland har för att uppnå strategisk överraskning. LÄS MER

 5. 5. Putin - mem och åter mem : Från krabba till tsar, från stålmannen till duva

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Johanna Ryberg; [2020]
  Nyckelord :Putin; Mem; Ryska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER