Sökning: "Putin"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Putin.

 1. 1. Misstänksamhet och Trump-feber - En kvalitativ studie om två svenska tidningars rapportering gällande coronapandemin i USA och Ryssland.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alva Bergland; Moa Haltorp; [2021-02-05]
  Nyckelord :pandemic; corona; swedish media coverage; Putin; Trump; United States; Russia; Dagens Nyheter; Aftonbladet;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic has affected the whole world in different ways and each country has had a unique approach towards the crisis. Russia and the United States are both powerful nations that regularly appear in the Swedish media coverage. LÄS MER

 2. 2. Framväxten utav en oligarki : Elitism och kontraktsteori i en rysk kontext

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Sebastian Sundvik; [2021]
  Nyckelord :Oligarchy; elitism; social contract; Yeltsin; Putin; privatizations; crime.;

  Sammanfattning : When the Soviet Union fell it marked the end of an era the ones totalitarian communist state collapsed and, in its place, a new state called Russa emerged with a new leader Boris Yeltsin as the great reformer who had a mission of making Russia a country similar to those int the west. This dream was not to last long soon after his arrival the economy crashed, inflation had skyrocketed, and crime and unemployment struck the country. LÄS MER

 3. 3. Den nya kulturella koden : en diskursanalys av religionens roll i ryskt samhälle och politik i media 2015- 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Antonia Melnikova; [2021]
  Nyckelord :Putin; rysk identitet; rysk värld; religion och staten; rysk ortodox kyrka;

  Sammanfattning : Återkomsten av religion i form av ortodox kristendom är ett intressant fenomen som kommer att undersökas i denna studie. Målet är att försöka förstå vilken roll har Rysk Ortodox Kyrka i identitetsskapandet och värderingsförändringar i ryskt samhälle samt analysera relation mellan kyrkan och de stora politiska aktörerna.  .. LÄS MER

 4. 4. Logistik i stomskedet : Ett effektiviserat materialflöde

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Amanda Andersson; Madeleine Chen; [2020]
  Nyckelord :Logistics; just in time; material handling; Third-party logistics; framing phase; production;

  Sammanfattning : Logistics have, over the last few years, become an important factor to create competitiveness forSwedish construction companies. The companies that use a system where small logistic issues are putin a bigger context and get their flows to work in a customer adapted and cost effective ways, has a lotto win from this. LÄS MER

 5. 5. Swedish picture of Russia : Analysis of media coverage of Putin, Russia and Russians in Swedish media

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Diana Bologova; [2020]
  Nyckelord :Market logic; Agenda setting; Framing; tones; sources; Russia; Sweden;

  Sammanfattning : The study examines how print media in Sweden portray Putin, Russia and Russians and what makes an impact on Swedish journalists when they write on that subject. The first part presents a content analysis of articles published in the two main Swedish newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet (DN and SvD). LÄS MER