Sökning: "Pyometra"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Pyometra.

 1. 1. Pyometra hos tikar : hundägares kunskap om symptom och predisponerande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Isabella Krantz; [2021]
  Nyckelord :hund; hundägare; omvårdnadsåtgärder; predisponerande faktorer; pyometra; symptom;

  Sammanfattning : Uppskattningsvis en fjärdedel av tikarna i Sverige drabbas av pyometra innan tio års ålder. Pyometra innebär att livmodern fylls med var och kan drabba alla intakta tikar. Sjukdomen kan utvecklas till ett livshotande tillstånd om det lämnas obehandlat. LÄS MER

 2. 2. Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar : incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Larsson; Linn Persson; [2020]
  Nyckelord :pyometra; anestesi; narkos; komplikation; referensintervall; tik; perioperativ; intraoperativ; blodtryck; MAP; kroppstemperatur;

  Sammanfattning : Pyometra är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka en fjärdedel av alla svenska intakta tikar .... LÄS MER

 3. 3. Livmodermorfologi hos tik i relation till klinisk data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mimmi Van Rooijen; [2019]
  Nyckelord :Pyometra; cystisk endometriehyperplasi; Peritonit; C-reaktivt protein; leukocytpartikelkoncentration;

  Sammanfattning : Pyometra och cystisk endometriehyperplasi är två vanligt förekommande patologiska tillstånd i livmodern som främst drabbar medelålders till äldre, okastrerade tikar. Pyometra utvecklas ofta till en systemisk sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och har i vissa fall dödlig utgång medan CEH främst anses vara en subklinisk sjukdom ej associerad med inflammation. LÄS MER

 4. 4. Pyometra hos katt : en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Torén; [2019]
  Nyckelord :livmoderinflammation; pyometra; kliniska tecken; peritonit; sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : Pyometra är en relativt vanlig livmodersjukdom hos okastrerade honkatter. Sjukdomen är associerad med flera kliniska tecken och laboratoriefynd och syftet med denna studie var att undersöka och beskriva dessa genom att använda retrospektiva data från honkatter som diagnostiserats med och behandlats för pyometra vid Universitetsdjursjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala under en tioårs-period. LÄS MER

 5. 5. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maja Werner; [2019]
  Nyckelord :honkatt; reproduktion; kastrering; metylprogesteronacetat; melatonin;

  Sammanfattning : Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. LÄS MER