Sökning: "Pyramidtestet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Pyramidtestet.

 1. 1. Pyro

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :LOVISA HAMMARLUND; EMBLA INGVALDSDÓTTIR; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att vidareutveckla en konstruktion till Pyramidtestet, 5MPT, som är ett test för att mäta maximal syreupptagningsförmåga, VO2max. Den befintliga konstruktionen uppfyller ej de krav som ställs på mobilitet, stabilitet, säkerhet och användarvänlighet för att 5MPT skall kunna nå sin potential att bli nya standardtestet för att mäta VO2max. LÄS MER

 2. 2. Är träning starkare än åldrandet? : en longitudinell studie om hälsoprojektens påverkan på fysisk kapacitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emelie Edlund; Martina Norlin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att kartlägga och analysera förändringen av fysisk kapacitet hos äldre som medverkat i GIH:s hälsoprojekt under två respektive fyra påföljande år med en ettårs- respektive treårs-jämförelse. Frågeställningarna var: På vilket sätt förändras resultaten i vissa utvalda styrketester, aeroba tester och kroppsmått jämfört med tidigare års deltagande inom respektive uppföljning? Hur skiljer sig resultaten i ettårs- gentemot treårs-jämförelsen? Metod: Detta är en longitudinell studie på befintlig data från GIH:s hälsoprojekt under åren 2009-2014. LÄS MER

 3. 3. Förändring av olika fysiologiska parametrar vid styrketräning hos äldre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andrée Nienkerk; [2013]
  Nyckelord :fitness; strength training; old adults; muscle strength; elderly; maximal oxygen consumption; knee extensor strength;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar. Syftet med denna studie var att på äldre personer studera olika fysiologiska parametrar före och efter en period på åtta veckor med styrketräning som utförs tre gånger i veckan. LÄS MER

 4. 4. Fysiologiska tester som motivator? : en studie som visar förändring av fysisk kapacitet hos äldre som genomgått fysiologiska tester

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Moa Sandlund; Anna Ryhed; [2013]
  Nyckelord :old adults; instructor-led training; cardiorespiratory fitness; elderly; health; physical activity; physical fitness; condition; strength; maximal aerobic power; cost-effectiveness; fysiological tests; body measurement; Äldre fysisk aktivitet; fysisk kapacitet; styrka; kondition; hälsotester; tester; fysiologiska tester; fystester; motivation; V02max; kroppsmätning; gruppträning; ledarledd träning; hälsa; rådgivning; rörlighet; balans; utthållighet; träning för äldre; metoder; riskfaktorer; styrketräning; konditionsträning; rörlighetsträning; balansträning; hemmaträning; fysisk hälsa; signifikant;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar.Syftet med studien var att hos äldre studera förändring av fysisk kapacitet, i början och i slutet av en tvåmånadersperiod utan ledarledd träning eller rådgivning. LÄS MER

 5. 5. Resultat vid GIH:s pyramidtest och VO2max-test bland äldre, bandyspelare och gymnasieelever : en valideringsstudie av ett vidareutvecklat pyramidtest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Magnus Schoultz; Jacob Lindstam; [2013]
  Nyckelord :5MPT; VO2max; older adults; bandyplayers; high school students; correlation; validation; pyramidtest; VO2max; äldre vuxna; bandyspelare; gymnasieelever; korrelation; validering;

  Sammanfattning : Syfte. God kondition har visats vara av speciellt värde i olika idrotter samt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. I vissa idrotts- och hälsosammanhang är billiga, enkla och tillförlitliga tester ute i fält önskvärda för att utvärdera och följa upp ett konditionsvärde. LÄS MER