Sökning: "Python 3"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Python 3.

 1. 1. Region Proposal Based Object Detectors Integrated With an Extended Kalman Filter for a Robust Detect-Tracking Algorithm

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gabriel Khajo; [2019]
  Nyckelord :Object Detection; Extended Kalman Filter; Tracking;

  Sammanfattning : In this thesis we present a detect-tracking algorithm (see figure 3.1) that combines the detection robustness of static region proposal based object detectors, like the faster region convolutional neural network (R-CNN) and the region-based fully convolutional networks (R-FCN) model, with the tracking prediction strength of extended Kalman filters, by using, what we have called, a translating and non-rigid user input region of interest (RoI-) mapping. LÄS MER

 2. 2. Multi-Criteria GIS modelling for optimal alignment of roadway by-passes in the Tlokweng Planning Area, Botswana

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Milan Sekulic; [2019]
  Nyckelord :GIS; Multi-criteria analysis; DEFINITE; Sensitivity Analysis; Python; AHP; Least-cost path; Dijkstra’s algorithm; ArcPy; Geography; model; road alignment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To find the optimal by-pass road alignment in the Tlokweng Planning Area in Botswana, a multi-criteria spatial-based model is developed using the GIS-MCE approach. In respect to the environmental impact assessment (EIA) approach, in this research a set of criteria is classified under 3 themes – economic, environmental and social. LÄS MER

 3. 3. Programmering i Ma1c : ett specialanpassat utbildningsmaterial för lösning av sannolikhetsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johnny Åberg; [2019]
  Nyckelord :gymnasiet; Matematik 1c Ma1c ; problemlösning; sannolikhetsproblem; programmering; utbildningsmaterial; specialanpassat; Python 3; teoretiska designprinciper; erfarenheter; pilotförsök;

  Sammanfattning : Från den 1 juli 2018 ingår matematisk problemlösning med programmering i ämnet matematik på gymnasieskolans teknik- och naturvetenskapsprogram. Den här studien utgår från den nya kursplanen för Matematik 1c (Ma1c), försöker göra en rimlig tolkning av Skolverkets skrivningar, presenterar ett specialanpassat utbildningsmaterial avsett för kursens programmeringsdel och beskriver hur materialet har utarbetats. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av system för avisning av vindkraft : Metodframtagning för analys av avisningssystem samt utvärdering utav avisningssystem för vindkraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erik Strandler; [2019]
  Nyckelord :Vindkraft; Avisning; Avisningssytem;

  Sammanfattning : Due to the increase interest of renewable energy throughout Sweden and the world wind power have grown and is now built in places where it wasn’t built before. Wind power turbines are now built in cold climates like northern Sweden and because of that icing problems arise. To deal with this new anti-icing and de-icing system are used. LÄS MER

 5. 5. Benchmarking Physical Properties of Water Models

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Molekyl- och kondenserade materiens fysik

  Författare :Tomas André; [2019]
  Nyckelord :Water Models; Molecular Dynamics; Properties of water; MD; Simulation; GROMACS;

  Sammanfattning :     Water is a fundamental part of life as we know it, and by that also a fundamental for biology, chemistry, and parts of physics. Understanding how water behaves and interacts is key in many fields of all these three branches of science. LÄS MER