Sökning: "QET"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet QET.

 1. 1. The Swedish BPSD registry and outdoor environment assessment : potential for development in dementia care

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :BPSD registry; BPSD; dementia; dementia care; EBD; outdoor environment; QET;

  Sammanfattning : Aging populations and a subsequent increasing number of people suffering from dementia are worldwide growing issues. Only in Sweden, 150000 people are diag-nosed with dementia and within 30 years that number are expected to be doubled. LÄS MER

 2. 2. Hälsodesign för grön rehabilitering på lantgård : ett gestaltningsförslag för att utveckla GreveGardens utemiljö i linje med aktuell forskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victoria Edström; [2018]
  Nyckelord :hälsodesign; miljöpsykologi; gestaltningsförslag; grön rehabilitering; naturunderstödd rehabilitering; utmattningssyndrom; stressrelaterad ohälsa; lantgård; natur; hälsa;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den stora ökningen av stressrelaterade sjukskrivningar sedan slutet av 90­talet har flera landsting i Sverige satsat på sk Grön rehabilitering. Verksamheten beskrivs som ett paket med miljö, rehabteam och aktiviteter, där naturen spelar en mycket viktig roll i behandlingen. LÄS MER

 3. 3. En trädgård för grön rehabilitering. Gestaltningsförslag för skydd och ro.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Sundin; [2017-06-20]
  Nyckelord :Healing garden; health design; supportive environments; nature-based rehabilitation; rehabiliteringsträdgård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

 4. 4. Gestaltningsförslag för trädgården på Norrdala äldreboende : med utgångspunkt i miljöpsykologi inom äldrevården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mia Trnka; [2015]
  Nyckelord :hälsoträdgårdar; miljöpsykologi; trädgårdsdesign; äldreboende; varsam design; inspirerande design;

  Sammanfattning : That nature has positive effects on our health and wellbeing is no news. The healing powers of nature have been described and used to promote health for thousands of years. The Knowledge of how to design an outdoor setting in a retirement home is vast and under constant development. LÄS MER