Sökning: "QFD Quality function deployment"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden QFD Quality function deployment.

 1. 1. Erfarenhetsåterföring och informationshanteringi en komplex organisation

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Burak Önsari; [2019]
  Nyckelord :Customer requirements; Experience feedback; Information management; Quality Function Deployment; Erfarenhetsåterföring; Informationshantering; Kundcentrerad planering; QFD; Quality Function Deployment;

  Sammanfattning : Målet med examensarbetet är att ta fram en lista på åtgärder vilka är ämnade åt att förbättra dokumenthanteringen och informationslagringen på Arcona, samt förbättra tillgängligheten av relevanta dokument och information.Åtgärderna ska ha en inbördes prioriteringsordning och vilka eventuella krav som ska ställas på förekommande system ska undersökas. LÄS MER

 2. 2. Pressurizing of high-pressure fuel system forsingle cylinder test cell

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Gustaf Glaad; [2019]
  Nyckelord :Alternative fuels; Ultra high-pressure fuel system; Common rail direct injection fuel system; Diesel-like fuels; Compression ignited fuels;

  Sammanfattning : This master thesis covers the development of a high-pressure fuel system for compression ignitedfuels such as diesel and diesel-like fuels that will be deployed into a single cylinder test cell at AVLMTC Södertälje, Sweden. The test cell is used by AVL to conduct research and testing of new fuelsfor their customers and this new fuel system will widen the span of fuels able to be tested by theequipment. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av extern borstmodul för robotar avsedda för undervattensrengöring

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Nina Stenberg; Oscar Pachacama Guallichico; [2019]
  Nyckelord :Prototype Development; Brush module; Underwater Cleaning solutions; Prototypframtagning; Borstmodul; Undervattensrengöring;

  Sammanfattning : Weda AB är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar produkter avsedda för undervattensrengöring. B600 är en av Wedas undervattensrengöringsrobotar som används inom den offentliga sektorn. B600 består av en kraftfull pump och kombineras med två roterande valsborstar både bak och fram. LÄS MER

 4. 4. Kravprioritering i system-av-system systemarbeten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Urban Nilsson; [2019]
  Nyckelord :quality function deployment; QFD; scenariostyrd verksamhetsanalys; SVA; kravhantering;

  Sammanfattning : Många projekt misslyckas pga. felaktiga krav. Detta kan komma sig av att systemutvecklarna har låg förståelse för kundernas verksamhet eller dålig kommunikation mellan systemutvecklare och kund. Så kravhantering är central för framgångsrika projekt. LÄS MER

 5. 5. Verification of CEVT Steering System Specification

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Adam Lundström; [2019]
  Nyckelord :Product development; Product specification; Kano; Quality Function Deployment; QFD Steering gear; Steering column; Customer needs; Metrics;

  Sammanfattning : This thesis covers the development of a component specification for the steering system of vehicles engineered by CEVT. This includes the components steering column, intermediate shaft, steering gear and tie rods. Due to the reuse of requirements on the component specification from previous projects it now lacks connection to customer needs. LÄS MER