Sökning: "QLQ-C30"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet QLQ-C30.

 1. 1. Postoperative Quality of Life in Patients with Peritoneal Carcinomatosis

  Master-uppsats,

  Författare :Benjamin Rinius; [2021-05-31]
  Nyckelord :Quality of life; QLQ-C30; Cytoreductive Surgery; Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy;

  Sammanfattning : BackgroundToday, cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) are believed to have increased survival rate in patients affected by peritoneal carcinomatosis. However, cured patients and long-term survivors have ongoing health care problem after their treatment is successfully completed. LÄS MER

 2. 2. QoL hos SiNETs patienter i Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sara Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: SiNETs är neuroendokrina tumörer som utgår från tunntarmen och som kan ha förmågan attproducera hormoner. Hormonproduktionen kan ge en symtomkaskad bestående av diarré,flush, högersidiga hjärtklaffsvitier samt bronkobstruktion. Den kurerande behandlingen vidNETS är radikal kirurgi. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande fysisk aktivitet hos personer under adjuvant cancerbehandling relaterad till fatigue, livskvalitet samt self-efficacy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Zetterlund; [2016]
  Nyckelord :Cancer; fatigue; physical activity; self-efficacy; quality of life; Cancer; fatigue; fysisk aktivitet; livskvalitet; self-efficacy;

  Sammanfattning : BakgrundCancerdrabbade lider ofta av cancerrelaterad fatigue (CRF) och försämrad livskvalitet under och efter behandling. Hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) kan minska risken för dessa negativa konsekvenser. HFA påverkas bl.a. LÄS MER

 4. 4. Frågeformulär med patientrapporterade utfallsmått för patienter med primär hjärntumör : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lena Rosenlund; [2015]
  Nyckelord :Frågeformulär; PROM; Hjärntumör; Symptom; Funktion; Hälsorelaterad livskvalitet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGVarje år insjuknar ca 1200 personer i Sverige med primär hjärntumör (Socialstyrelsen, 2014). En hjärntumör får ofta en stor inverkan på livssituationen för patienten och dennes närstående. LÄS MER

 5. 5. Huvudhalscancer och livskvalitet : Patientens skattning av livskvalitet innan och efter strålbehandling

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Helen Salgado Willner; [2014]
  Nyckelord :Health-related quality of life HRQOL ; Head and Neck cancer; EORTC-QLQ C30;

  Sammanfattning : Introduction: Each year 1200-1300 patients are diagnosed with head neck cancer. Treatment that involves radiotherapy can cause severe side effects for example trismus that affects quality of life. LÄS MER