Sökning: "QPS nordic"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden QPS nordic.

 1. 1. Psykosocial arbetsmiljö inom Individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Tony Persson; Daniel Lindgren; [2019]
  Nyckelord :psycho-social working environment; candidate exam; sex; age; Swedish individual- and family social care.; psykosocial arbetsmiljö; kandidatexamen; kön; ålder; individ- och familjeomsorgen.;

  Sammanfattning : This study is a quantitative secondary analysis of existing data from psycho-social working environment questionnaires for the municipality of Jönköping. The goal of the analysis is to study differences between two parts of the individual- and family care, the public authority part and the outpatient care, as well as differences in sex and age-categories. LÄS MER

 2. 2. Varför arbetar tjänstepersonal övertid? : En kvantitativ studie på tjänstepersonal som inte erhåller extra övertidsersättning i rekryterings- och bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Alice Brinkhagen; Julia Strömberg; [2018]
  Nyckelord :overtime hours; work demands; harmonious passion; obsessive passion; work motives; övertid; arbetskrav; harmonisk passion; manisk passion; arbetsmotiv;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka anledningar till att tjänstepersonal utan extra övertidsersättning arbetar övertid inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Prediktorerna arbetskrav, arbetets plats i ens liv, inre och yttre arbetsmotivation samt harmonisk och manisk passion för arbetet undersöktes mot utfallsvariabeln övertidstimmar. LÄS MER

 3. 3. Skillnaden i work-life balance i England och i Sverige : - och om det i sin tur har påverkan på individens well-being

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emma Ramebäck; [2018]
  Nyckelord :Well-being; work-life balance; work-family conflict; arbetstid; fritid; England; Sverige.;

  Sammanfattning : This research has been studying if there is a difference in work-life balance for people working in England (n=30) and in Sweden (n=32), and if well-being can be related to this in any way. The study has used an online survey including the Perceived Stress Scale (PSS) which measured well-being and QPS Nordic which measured work-life balance and work-family conflict. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö och självskattad hälsa : -bland barnmorskor som arbetar inom förlossningsvården i Sverige

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofie Persson; [2017]
  Nyckelord :Midwive; psychosocial work environment; health; stress; Barnmorska; psykosocial arbetsmiljö; hälsa; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård- och omsorgsyrken står för 20% av alla sjukskrivningar i Sverige. En studie gjord bland barnmorskor i Sverige fann att mer än en tredjedel av barnmorskorna upplevde utbrändhet i någon form. Forskning har påvisat att psykosocial arbetsmiljö har betydelse för utfallet av hälsa. LÄS MER

 5. 5. Friskfaktorer i läraryrket : En regressionsanalys om psykosocial arbetsmiljö, välmående och stress hos grundskolelärare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angelica Lyckesol; [2017]
  Nyckelord :primary school teachers; wellbeing; work demands; control; social support; Grundskolelärare; välmående; arbetskrav; kontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : En enkätundersökning genomfördes vars syfte var att undersöka om det fanns en relation mellan grundskolelärares arbetsbetsrelaterade krav, kontroll, socialt stöd och subjektivt välmående. Syftet var också att undersöka om det fanns någon relation mellan arbetsbetsrelaterade krav, kontroll, socialt stöd och upplevelse av stress. LÄS MER