Sökning: "QQ"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet QQ.

 1. 1. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Moa Therése Viklund; [2019]
  Nyckelord :Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. LÄS MER

 2. 2. Cross-Cultural Web Design: Differences in Chinese and Western web use and interface design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Marcus Liljenberg; [2018]
  Nyckelord :User-experience; Cross-culture; Web design; Holistic processing; Analytical processing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As globalization and technological innovations continue to support the rise of multinational corporations, it has become increasingly pressing for business to cater to a worldwide audience. Particularly, websites from these companies must be both navigable and easily comprehendible to individuals across cultures to cater to global audiences. LÄS MER

 3. 3. "Behöver befolkningen vara frisk för att landet ska få ekonomisk tillväxt?" : En tvärsnittsstudie om hälsans effekt på ekonomisk tillväxt i världens minst utvecklade länder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Mathilda Ljung; Matilda Lund; [2017]
  Nyckelord :Endogenous growth theory; health; economic growth; health economy; least developed countries; Endogen tillväxtteori; hälsa; ekonomisk tillväxt; hälsoekonomi; minst utvecklade länder;

  Sammanfattning : Health has long been referred to as a contributing development factor for economic growth, and health investments have been implemented as a strategy for achieving economic development. However, several countries have reached economic growth before improving health status, which raises questions of the significance of public health related to economic growth. LÄS MER

 4. 4. A Multi-Factor Stock Market Model with Regime-Switches, Student's T Margins, and Copula Dependencies

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Adnan Berberovic; Alexander Eriksson; [2017]
  Nyckelord :finance; statistics; stock market; stocks; factor; factors; probability; probability distribution; students t distrbution; students t; copula; markov chain; hidden markov model; regime switching; stochastic programming; optimisation; optimization; multi factor model; arbitrage pricing theory; return; performance; back test; expectation maximisation; expectation maximization; multiple linear regression; stochastic process; primal-dual interior point; qq-plot; qq plot; excess return; market regimes; bear market; bull market; market index; index;

  Sammanfattning : Investors constantly seek information that provides an edge over the market. One of the conventional methods is to find factors which can predict asset returns. In this study we improve the Fama and French Five-Factor model with Regime-Switches, student's t distributions and copula dependencies. LÄS MER

 5. 5. Climate Change in China : Exploring Informants' Perceptions of Climate Change through a Qualitative Approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Tan Lipin; [2016]
  Nyckelord :Climate change; informants’ perceptions; public engagement; climate change policy;

  Sammanfattning : Climate change is not only a natural phenomenon, but also a global social issue. Many studies try to explore the mechanisms behind climate change and the consequences of climate change, and provide information for developing the measures to mitigate or adapt to it. LÄS MER