Sökning: "QS"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet QS.

 1. 1. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Moa Therése Viklund; [2019]
  Nyckelord :Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. LÄS MER

 2. 2. En studie om effekter på inställning och insikt genom tillgång till hållbarhetsrelaterade Quantified self-data

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Clarissa Hedenqvist; Filippa Bång; [2017]
  Nyckelord :Quantified self; Hållbarhet; Klimatförändring; Koldioxid; Beteendeförändring;

  Sammanfattning : Att mäta och synliggöra data om sig själv med hjälp av tekniska hjälpmedel, så kallad Quantified self, blir allt vanligare. Samtidigt förbrukar vi långt mer koldioxid än vad vår planet klarar av. LÄS MER

 3. 3. Självkvantifiering för minskad miljöpåverkan : Ett försök att minska köttkonsumtion genom återkoppling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Victor Gustafsson; Lukas Lindahl; [2016]
  Nyckelord : Quantified self Behaviour change Social comparison Sustainability Meat consumption ; Självkvantifiering Beteendeförändring Social jämförelse Hållbarhet Köttkonsumtion ;

  Sammanfattning : Användningen av självkvantifieringsapplikationer är utbredd, men dess utförande långt från fulländat. Den användning som förekommer är nästintill uteslutande koncentrerad till självförbättring. LÄS MER

 4. 4. Pulsed inhaled Nitric Oxide - a possible way to treat hypoxemia in colic horses during abdominal surgery

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maja Wiklund; [2014]
  Nyckelord :Pulsed inhaled nitric oxide; equine; colic; surgery; anaesthesia;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to evaluate if pulsed inhaled nitric oxide (PiNO) could be used as a treatment for hypoxemia during general anaesthesia in colic horses. Previous studies have shown a positive response in horses receiving PiNO in comparison to controls, but these studies have only included healthy individuals. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Västerport köpcentrum

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jenny Gramenius; Carl-Johan Sjöstrand; Ida Svensson; [2012]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; Detact-QS; effektutveckling; FDS; galleria; kritiska förhållanden; känslighetsanalys; Nyköping; personsäkerhet; Simulex; utrymning; värmestrålning; Västerport köpcentrum; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The following report contains a fire safety evaluation of Västerport Köpcentrum in Nyköping. The focus of the report has been personal security during evacuation. LÄS MER