Sökning: "QUIM"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet QUIM.

 1. 1. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER

 2. 2. A Study on Controllability for Automatic Terrain Generators

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Anton Arnoldsson; [2017]
  Nyckelord :Procedural Content Generation; PCG; Controllability; Usability; Designability; Expressive Range; QUIM; Quality in Use Integrated Map; GDQA; Graphical Dynamic Quality Assessment; Perlin; Worley; advanced generator; test participant; terrain generator; automatic generation;

  Sammanfattning : Procedural Content Generators (PCG) typically excel at generating a large amount of content in a short period of time. Whilst this is making PCG very applicable for the game industry, simplistic implementations of PCG lack in Usability whereas complex implementations of PCG lack in Controllability. LÄS MER