Sökning: "Qarin Piehl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Qarin Piehl.

  1. 1. Att arbeta med empati i förskolan : Hur förskollärarna arbetar med barns empatiska förmåga i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Qarin Piehl; [2019]
    Nyckelord :Pedagogic; empathy; preschool;

    Sammanfattning : Empathy is an important human trait that we need to communicate with other individuals. According to the research found in this paper, the lack of empathy in children leads often to developing of aggressive behavior that causes communication difficulties with the children. LÄS MER