Sökning: "Qatar"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Qatar.

 1. 1. Vi ska inte prata om det nu, förresten är det redan försent : medierapporteringen av Qatars arrangörskap av Fotbolls-VM 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Carl Crantz; [2021]
  Nyckelord :Sport; Fotboll; Moral; Sportswashing; Marknadsföring; Lidande; Qatar; Fotbolls-VM 2022; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Qatars kritiserade arrangörskap av det kommande världsmästerskapet i fotboll 2022 genom att studera 72 artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter och Al Jazira. Syftet med studien är undersöka hur mediebilden av mästerskapet sett ut mellan 2010 och 2019. LÄS MER

 2. 2. Qatar och fotbolls-VM 2022 : - En möjlighet till positiv utveckling av rättigheter eller exempel på moralisk ignorans?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Per Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fotbolls-VM i Qatar 2022 som ett mjukt maktmedel : En diskursanalys av svensk medierapportering, svenska fotbollsförbundet och FIFA

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Ludwig Ström; [2021]
  Nyckelord :Qatar; FIFA World Cup 2022; Discourse analysis; Orientalism; Soft Power; Soft Disempowerment; Media; SvFF; FIFA;

  Sammanfattning : Qatar wants to use the 2022 FIFA World Cup as a soft power mean. They want to remove stains on their reputation via sportswashing. However, there is reason to believe that this effect might not occur in the case of Qatar, or in other words; that the tournament has a soft disempowerment effect on the state of Qatar. LÄS MER

 4. 4. Matematikläromedel ur ett genusperspektiv : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Carlberg; Miriam Carrera Guerrero; [2020]
  Nyckelord :genus; kön; matematik; läromedel;

  Sammanfattning : Skolan har i uppgift att stödja elevernas lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolan ansvarar också för arbeta emot stereotypa könsmönster som hämmar elevernas lärande, val och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Bengtsson; Åsa Svensson; [2020]
  Nyckelord :Destinationsbild; Mega-sportevenemang; Uppfattning;

  Sammanfattning : Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. LÄS MER