Sökning: "Qualitativ study."

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Qualitativ study..

 1. 1. BARNS STILLASITTANDE SAMT BEHOVET AV FYSIOTERAPI I SKOLAN : En kvalitativ studie från ett fysioterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Andreas Lindström; Olivia Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Sedentary behavior; physical inactivity; Children; Adolescent; Physiotherapy; School; Qualitativ study.; Stillasittande; Fysisk inaktivitet; Barn; Ungdomar; Fysioterapi; Skola; Kvalitativ studie.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Stillasittande och fysisk inaktivitet har ökat bland barn och ungdomar i Sverige. Detta skapar storakonsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan. Fysioterapeuter som arbetar med barn och ungdomar hargod erfarenhet kring barn och ungdomars fysiska och psykisk hälsa. LÄS MER

 2. 2. Det svenska klassrummets bemötande av elever med en religiös bakgrund : En kvalitativ innehållsanalys av rapporter från tankesmedjan Timbro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Karin Widerberg; [2021]
  Nyckelord :Secularization; high school; religious identity; qualitativ content analysis; confessionality; exclusion;

  Sammanfattning : This study discusses high school and religion based on David Thurfjell's theory of secularization. The study answers three different research questions where the purpose is to use two reports from the think tank Timbro, based on a qualitative content analysis, to answer the study's research questions. LÄS MER

 3. 3. Är digitala verktyg här för att stanna? : En kvalitativ studie om hur digitala verktyg inverkar på det sociala arbetet utifrån ett professionsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julia Fahlén; Johanna Ribacke; [2020]
  Nyckelord :Social work; digitalization; relationship; digital devices; professional perspective;

  Sammanfattning : The aim of this study was to obtain a deeper understanding how social workers, who practice public authority in social services, perceive that social services are affected when it takes place in an increasingly digital arena. The chosen method of this study was semistructured interviews held with six social workers from two different municipalities. LÄS MER

 4. 4. Men hur mår arbetsförmedlarna då? : En kvalitativ studie om arbetsförmedlares anställningsotrygghet efter januariavtalet 2019.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martina Karlsson; Jessica Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Job insecurity; stress factors; leadership; communication; coping strategies.; Anställningsotrygghet; stressfaktorer; ledarskap; kommunikation; copingstrategier.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på om och på vilket sätt arbetsförmedlare känner stress genom anställningsotrygghet. Vi valde att fokusera på de arbetsförmedlare som fortsatte arbeta på arbetsförmedlingen efter att januariavtalet slöts och omorganiseringen av arbetsförmedlingen startade. LÄS MER

 5. 5. Läsfrämjande på Barnens bibliotek och Polarbibblo : en kvalitativ innehållsanalys av två digitala barnbibliotek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marie Olesen; Blinera Krasniqi; [2020]
  Nyckelord :Digitala bibliotek; barns läsning; barnbibliotek; läsmotivation; läsfrämjande; förhållningssätt;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how reading is promoted in two digital libraries for children; Barnens bibliotek and Polarbibblo. Theoretically the websites are analysed using three main approaches to reading: traditional, pragmatic and emancipatory. LÄS MER