Sökning: "Qualitative Comparative Analysis [QCA]"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Qualitative Comparative Analysis [QCA].

 1. 1. Determinants of Institutional Trust: A European Cross-Country Evaluation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Simon Wilhelm Rothschild; Ossian van Arkel; [2017]
  Nyckelord :Public Institutions; Institutional Trust; Behavioural Economics; Social Trust;

  Sammanfattning : Properly functioning institutions are essential for economic prosperity. However, to be willing to engage in transactions and contribute to the economy, agents must deem them trustworthy. Trust is in itself an abstract and complex concept. LÄS MER

 2. 2. Malmöelevers förutsättningar i grundskolan - En kvalitativ komparativ analys [QCA] om skolresursers betydelse utifrån malmö elevers socioekonomisk a bakgrund sfaktorer för PISA - resultat en i årskurs 9

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Thornberg; [2016]
  Nyckelord :socioeconomic background; class; school resources; PISA-results; Qualitative Comparative Analysis [QCA];

  Sammanfattning : I studien har 12 elevgrupper från 10 kommunala skolor i Malmö studerats statistiskt från läsåren 2005/06 till 2013/14. Utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund undersöktes effekten av skolornas resursutbud för PISA-resultaten i årskurs 9. LÄS MER

 3. 3. Reconciliation Opportunities for Ethnic Chinese in Cambodia through Non-Judicial Reparations at the ECCC

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Johannes Kast; [2015]
  Nyckelord :Chinese-Cambodians; Khmer Rouge Tribunal; Transitional Justice; Khmer Rouge; Non-Judicial Measures; Reconciliation;

  Sammanfattning : The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) have been tasked with bringing justice to the survivors of the Khmer Rouge genocide. Almost ten years later, three people have been sentenced to life imprisonment. LÄS MER

 4. 4. Lika bolag leka bäst - En studie om betydelsen av likhet vid sammanslagningar av bolag

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Anna Moroz; Ida Rehn; [2012]
  Nyckelord :Fusions; Integration; Corporate culture; Mergers and Acquisitions; QCA-method;

  Sammanfattning : This study addresses the issue of mergers between consulting firms. Previous research has shown that there are specific factors that determine the outcome of a merger and that success is more likely if companies are more similar. LÄS MER