Sökning: "Qualitative study"

Visar resultat 1 - 5 av 41019 uppsatser innehållade orden Qualitative study.

 1. 1. Green 3PL Warehousing - A case study of how Kuehne Nagel Sweden’s warehousing operations can become green.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kevin Storgärd; [2021-06-18]
  Nyckelord :Green Warehousing; Green Energy; Energy Efficiency; Energy Management; Solar Energy; Energy Storage; Vehicle-2-Grid; Fast Charging; Electric Vehicles; eTrucks;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för kvinnor i Sverige med erfarenhet av flykt: En kvalitativ studie utifrån yrkesverksammas syn på tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Klara Nilsson; [2021-06-16]
  Nyckelord :Sexual and reproductive Health and rights; SRHR; Refugees; Feminist theory; Refugee health; Human rights;

  Sammanfattning : This qualitative study aims at examining how professionals who work with sexual and reproductive health and rights (SRHR) for refugee women in Sweden view these women’s accessibility to SRHR. For a person to achieve good health, SRHR must be included. SRHR are human rights in Sweden, and all people have an equal right to them. LÄS MER

 3. 3. Numerical Analysis of Yield Curves Implied by Two-Factor Interest Rate Models

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Veronika Chronholm; [2021-06-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractWe investigate the yield curves implied by coupon bonds in models where the market shortrate is given by a two-factor stochastic model. Specifically, we investigate generalisationsof the two-factor Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, and mixed models where the two Brownianmotions that feature in each model are allowed to have nonzero constant correlation. LÄS MER

 4. 4. “Socialt arbete blir till en socialadministration” - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av arbetet med ekonomiskt bistånd under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Drilona Shaqiri; Fredrika Svensson; [2021-06-15]
  Nyckelord :covid-19; social aid; social worker - client relationship; discretion; distance work;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine, through qualitative interviews, how social workers who works with social aid perceive how the work with clients has been affected by the guidelines and restrictions which have been created as a consequence of the covid-19 pandemic. Five semi-structured interviews with social workers were conducted. LÄS MER

 5. 5. Stadsutveckling och gentrifieringsproblematik i områden med kulturhistorisk bebyggelse -Med Gårda som fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Oliva Halldin; [2021-06-15]
  Nyckelord :Gentrification; urban development; cultural heritage;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:14.... LÄS MER