Sökning: "Quality assurance"

Visar resultat 1 - 5 av 473 uppsatser innehållade orden Quality assurance.

 1. 1. Vad händer med patienter som svarar JA på TMD-screening?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Christian Stålgren; Kristofer Hall; [2020]
  Nyckelord :TMD; TMD-screening; Kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Syfte Kvalitetssäkring i syfte att förbättra identifiering och handläggning av patienter med TMD som söker vård vid Malmö Tandvårdshögskola (TVH). Material och metod En journalgranskningsstudie av 701 konsekutivt utvalda patientjournaler utfördes. LÄS MER

 2. 2. Kvalitet i en lärarutbildning -En intervjustudie med nyblivna lärare i samhällskunskap om deras perspektiv på lärar-utbildningen efter en tids arbete som lärare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johannes Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Higher education; Teacher; Quality; Assessment; Measurement;

  Sammanfattning : The growing interest of quality measurements and assessments in school is nothing new. Over the past decades in Europe, PISA and TIMMS have become standard quality measurements in how well students perform. LÄS MER

 3. 3. Quality Assurance of Intra-oral X-ray Images

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Radiofysik

  Författare :Dieudonne Diba Daba; [2020]
  Nyckelord :Intraoral; X-rays; Intraoral X-rays; Quality assurance; Quality control; image quality; dental; Intraoral; Röntgen; Kvalitetskontroll; Intraoral röntgen; tandvård;

  Sammanfattning : Dental radiography is one of the most frequent types of diagnostic radiological investigations performed. The equipment and techniques used are constantly evolving. LÄS MER

 4. 4. Avvikelsehantering en isolerad händelse eller en del av ständiga förbättringar : En studie av avvikelsehanteringen i en kommuns egenregi verksamheter inom LSS 9:9

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Heidi Stapf Ekström; [2020]
  Nyckelord :Deviation control; quality culture; communication and organizational learning; Avvikelsehantering; kvalitetskultur; kommunikation och organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Enligt SOFS 2011: 9 ska kommuner ha ett kvalitetsledningssystem, detta ska generera kunskap och utveckling inom organisationen och respektive förvaltning. En del av denna utveckling, och således kvalitetssäkringen, är arbetet med avvikelsehantering inom de verksamheterna som bedrivs, både inom kommunen och i de av kommunen upphandlade verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Faktorer för ökad kvalitet i byggbranschen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Petter Petersson; Adam Andersson; [2020]
  Nyckelord :BIM; digitization; selfcontrol; quality control; quality assurance; requirements; Total quality management; TQM; BIM; digitalisering; egenkontroller; kvalitetsstyrning; kvalitetssäkring; kravställning; Total quality management; TQM;

  Sammanfattning : Byggindustrin förknippas ibland med bristande kvalitet. Genom att använda kvalitetsstyrningsverktyg i produktionen ska rätt kvalitet på slutprodukten ges. I rapporten studeras kvalitetsarbetet på ett entreprenadföretag för att undersöka om något kan göras annorlunda för att höja kvaliteten på slutprodukten. LÄS MER