Sökning: "Quality of nursing care"

Visar resultat 1 - 5 av 1112 uppsatser innehållade orden Quality of nursing care.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jamil Al Zahed; Rebecca Lenz; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; sjuksköterskors upplevelser; vårda patienter; pandemi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 är en pandemi som har pågått sedan slutet av 2019. Viruset har spridit sig över hela världen. Brist på planering, resurser och ledarskap har varit ett enormt problem under pandemin. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med svårläkta sår : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Nathalie Piehl; Angelica Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Chronic wounds; Nursing; Patient’s experience; Person centered care; Quality of life; Suffering; Livskvalitet; Lidande; Omvårdnad; Patientupplevelse; Personcentrerad vård; Svårläkta sår;

  Sammanfattning : Background: Chronic wounds are a long-term condition which means that the wound does not heal within the normal time frame. Good care is a growing need when it comes to chronic wounds. Healthcare needs more knowledge about how they can cater and meet this need. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Denise Özlem Derakhshan Fard; Christin Ariella Jara Urquejo; [2022]
  Nyckelord :Adolescents; experiences; self-care; type 1 diabetes mellitus; Diabetes mellitus typ 1; egenvård; erfarenheter; ungdomar;

  Sammanfattning : Background: Type 1 diabetes mellitus is a chronic condition that affects many adolescents around the world. Living with type 1 diabetes places expectations and demands, especially onadolescents who are in a phase of development and changes, which can affect their ability to perform proper self-care. LÄS MER

 4. 4. Empatisk utmattning hos intensivvårdssjuksköterskor under en pågående covid-19 pandemi

  Magister-uppsats,

  Författare :Samuel Possnert; Baback Rahmani; [2021-05-10]
  Nyckelord :Empati; empatisk utmattning; covid-19; intensivvård; intensivvårdssjuksköterskor; medkänsletillfredsställelse; pandemi; utbrändhet;

  Sammanfattning : Background: The demanding critical care environment exposes critical care nurses to a higher level of stress and the degree of burnout in critical care nurses is higher than other care and nursing staff. Indirect exposure to trauma in these environments coupled with burnout and reduced satisfaction from empathic work can contribute to compassion fatigue with consequences for staff health and patient care. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Emmelie Arnoldsson; Elin Spalding; [2021-04-23]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; Sjuksköterskor; Upplevelser; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In forensic psychiatry, patients with serious mental disorder are cared for. Most of them are men and commonly they have committed violent or sexual crimes. Threats and violence occur. The nurse has a complex role by conducting good nursing, maintaining a high level of security and protecting society from recurrence of crime. LÄS MER