Sökning: "Quantitative Economic History"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Quantitative Economic History.

 1. 1. Ungrouping Income Distributions - The Italian Doxa Survey of 1948

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Matteo Santi; [2020-07-10]
  Nyckelord :Data Ungrouping; Quantitative Economic History; ; Inequality; Poverty;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Från dåtid till nutid : En studie om förändringar kring hållbarhetsredovisning mellan åren 1998–2019

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Thom Werner; William Johansson; Johan Finn Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reports; Signalling theory; Stakeholder theory; Business emissions; Equality; Corruption; Donation; Business Research; GRI; CSR; CSR history; Voluntary disclosure and Legitimacy theory.;

  Sammanfattning : Titel From then till now - A study of changes in sustainability reports from 1998-2019. Level Bachelor thesis in Business Administration Authors William Johansson, Johan Finn Rydberg, Thom Werner Tutor Esbjörn Segelod Date 2020-06-09 Keywords Sustainability, Sustainability reports, Signalling theory, Stakeholder theory, Business emissions, Equality, Corruption, Donation, Business Research, GRI, CSR, CSR history, Voluntary disclosure and Legitimacy theory. LÄS MER

 3. 3. A Spatially Explicit Agent-Based Model of Human-Resource Interaction on Easter Island

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Peter Steiglechner; [2020]
  Nyckelord :Agent-based modelling; applied mathematics; socio-economic modelling; Agentbaserad modellering; tillämpad matematik; socioekonomisk modellering;

  Sammanfattning : The history of Easter Island, with its cultural and ecological mysteries, has attracted the interests of archaeologists, anthropologists, ecologists, and economists alike. Despite the great scientific efforts, uncertainties in the available archaeological and palynological data leave a number of critical issues unsolved and open to debate. LÄS MER

 4. 4. Kuba och historiens slut : En studie om svenska tidningars gestaltningar av Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Magnus Åhström; [2020]
  Nyckelord :Cuba; The Cold War; communism; Fidel Castro; ideologies; framing theory; End of history; journalism; Svenska dagbladet; Dagens nyheter; Aftonbladet.; Kuba; kalla kriget; kommunism; Fidel Castro; ideologier; gestaltningsteorin; Historiens slut; journalistik; Svenska dagbladet; Dagens nyheter; Aftonbladet.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur tre rikstäckande svenska dagstidningar med varierande ideologisk grund gestaltat ett urval av politiska händelser på Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre 1962–1994. De politiska händelserna på Kuba som granskats är Kubakrisen 1962, Olof Palmes Statsbesök 1975 samt Specialperioden 1990–1994. LÄS MER

 5. 5. A transformation of a garment company from offline to online - an analysis with solutions based on SWOT and Enterprise Modeling : A case study on a small traditional enterprise

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Wan Shuting; [2020]
  Nyckelord :e-commerce; traditional garment company; online; offline; Business Model Canvas BMC ; SWOT analysis; Enterprise Modeling EM ; O2O e-commerce mode; C2B business mode.;

  Sammanfattning : Chinese traditional garment enterprises not only have to face inventory and channel problems left over by history, but also encounter the influx of new online companies into the market, resulting in a significant decline in the turnover of the traditional garment industry. With the promotion of e-commerce, the economic development of the garment industry presents a new trend. LÄS MER