Sökning: "Quantitative comparison"

Visar resultat 1 - 5 av 874 uppsatser innehållade orden Quantitative comparison.

 1. 1. Högstadieelevers självkänsla : En komparativ studie av självkänsla hos elever från olika socioekonomiska områden

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Malin Krebs; Niklas Axelsson; [2021]
  Nyckelord :självkänsla; fysisk självkänsla; socioekonomi; genus;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns skillnader i femtonåriga elevers generella och fysiska självkänsla mellan olika socioekonomiska områden och kön, samt vilka faktorer som hänger ihop med en hög, respektive låg självkänsla. De frågeställningar vi utgått från är: Hur skiljer sig elevers självkänsla åt beroende på socioekonomiskt område? Hur skiljer sig självkänslan åt mellan flickor och pojkar? Hur hänger generell och fysisk självkänsla ihop med andra variabler och hur skiljer sig dessa samband åt mellan skola och kön?   Studien utgår från en kvantitativ metod där 160 elever, fördelade på två skolor från olika socioekonomiska områden, besvarade en digital enkät. LÄS MER

 2. 2. Literatuur uit de Lage Landen in Zweedse vertaling tussen 1995-2019 : Cultuuroverdracht tussen twee perifere talen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Lisbeth Jonsson; [2021]
  Nyckelord :literature; centre; periphery; translation; Swedish; corpus; Flanders; the Netherlands; transfer; reception; selection; literatuur; centrum; periferie; vertaling; Zweeds; corpus; Vlaanderen; Nederland; overdracht; receptie; selectie;

  Sammanfattning : Deze studie betreft boeken uit de Lage Landen in Zweedse vertaling in de periode 1995-2019. Dit is een voorbeeld van literatuuroverdracht tussen twee perifere talen. Een vergelijking met de overdracht van literatuur uit de Lage Landen naar de centrale talen Engels, Duits en Frans is in de focus. LÄS MER

 3. 3. Död och plundring eller fredliga demonstrationer? : En innehållsanalys av hur CNN, MSNBC och Fox News gestaltade Black Lives Matter på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elsa Engvall; Penellopé Ness; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; BLM; Instagram; social media; framing; news value; mixed methods research; news channels; US; Black Lives Matter; BLM; Instagram; sociala medier; gestaltning; nyhetsvärdering; flermetodsforskning; nyhetskanaler; USA;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how the Black Lives Matter movement was constructed on Instagram by American television channels the week after George Floyd was killed. The purpose was to answer the following questions; (1) What proportion of the posts were dedicated to the Black Lives Matter movement during the chosen week? (2) How was George Floyd and Derek Chauvin portrayed on the media ́s Instagram? (3) What words and images were used to describe the Black Lives Matter movement? (4) What similarities and differences can be found between the channels ́ portrayals of the Black Lives Matter movement? The approach chosen was a multi-method research, thus using a both qualitative and quantitative design. LÄS MER

 4. 4. Svensk reklam vs. den svenska befolkningen : En kvantitativ och kvalitativ analys av icke-vita karaktärers representation i svensk tv-reklam

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Louise Xu; Mathilda Rudolfsson; [2021]
  Nyckelord :commercial; advertising; television; ethnicity; representation; diversity; race; racism; reklam; television; etnicitet; representation; mångfald; rasism;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en studie i hur svensk reklam representerar icke-vita respektive vita karaktärer. Internationella studier har visat på att det finns stora brister i hur icke-vita representeras i reklamsammanhang medan det gjorts få liknande studier i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan av kontorsbyggnaden Juvelen : En undersökning om koldioxidutsläpp för kontorsbyggnaden Juvelen med LCA som verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonathan Backman; Hajk Shakhnasarjan; Charlie Willberg; [2021]
  Nyckelord :LCA; GWP; Carbon dioxide equivalents; Carbon dioxide emissions; Climate goals; Construction phase; Operation phase and Net zero emissions.;

  Sammanfattning : The Swedish government set a climate goal until the year 2045, to not produce any greenhouse gases until 2045. This study is based on the problems surrounding the climate impact from the construction and real estate sector in Sweden. LÄS MER