Sökning: "Quiet time"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Quiet time.

 1. 1. Shhharing Spaces : An investigation of the public library of Östersund in relation to the 2019 Swedish National Strategy for Libraries

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Elin Bucht; [2020]
  Nyckelord :Library; Furniture design; Östersund; Strategy for libraries; Public; Bibliotek; Möbeldesign; Östersund; Biblioteksstrategi; Offentlig;

  Sammanfattning : The Swedish national strategy for libraries, published in 2019 by the National Library of Sweden on behalf of the Government, with the utmost goal to strengthen democracy, describes a vision of a library for all in 2030. Historically, the library has been quiet rooms with collections of books. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Sammanfattning : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. LÄS MER

 3. 3. Next generation gate seating

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Hanna Petersson; Axel Hanssen Bothin; [2020]
  Nyckelord :Modular seating; Airports; Gate environment; Product development; Double Diamond; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project is based on product development of Green Furniture Concept’s module based seating system, Ascent, targeted towards airport environments. The project started with an open brief aimed at developing an add-on for the bench series, based on user needs. The project lasted for 20 weeks. LÄS MER

 4. 4. Correcting biological infrared spectroscopy data for atmospheric gases and Mie scattering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Stéphan Pissot; [2020]
  Nyckelord :FTIR; spectroscopy; chemometrics; infrared absorption microscopy; atmospheric correction; scattering correction; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Infrared absorption microscopy is a powerful chemometric tool with a wide variety of applications. It is, however, subject to considerable disturbances from atmospheric gases and scattering effects. LÄS MER

 5. 5. ”När vi läser tillsammans och pratar om boken förstår jag bättre” : -att finna läslust och väcka tysta klassrum vid läsförståelsearbete

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Ekblad; Helén Olsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperative learning; reading motivation; modelling; scaffolding; reading comprehension; reading comprehension work; RTI; Kooperativt lärande; läsmotivation; modellering; scaffolding; läsförståelse; läsförståelseundervisning; RTI;

  Sammanfattning : Trots mycket uppmärksamhet och forskning kring barns och ungdomars läsförståelse, och glädjande besked i den senaste PISA-undersökningen, återfinns fortsatta problem inom området läsning och läsförståelse. Det innebär en utmaning för skolan att hitta vägar att stärka alla elevers läsförståelse, och samtidigt väcka läslusten inom dem. LÄS MER