Sökning: "Quoc Khanh Yang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Quoc Khanh Yang.

  1. 1. Vertikalt Sjukhus

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

    Författare :Quoc Khanh Yang; [2019]
    Nyckelord :healthcare; architecture; vertical; hospital; future; lund; sjukhus; arkitektur; vertikal; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Vården förändras För ungefär 100 år sedan arbetade läkare med infektionssjukdomar på grund av den dåliga hygien folk hade under sekelskiftet. Behandlingarna dominerades av att vårda sängliggande patienter där den operativa verksamheten låg på bottenvåningarna och vårdavdelningarna byggdes ofta långt ifrån varandra. LÄS MER