Sökning: "Rädd"

Visar resultat 6 - 10 av 188 uppsatser innehållade ordet Rädd.

 1. 6. Stadsdelscenter

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hallberg Klara; [2019]
  Nyckelord :Perforeradplåt; Gottsunda; Stadsdelcenter; trappa;

  Sammanfattning : With the District Center, I wanted to create a transparent but inward-facing building that creates movement and meetings. The district center becomes an important counterpoint to the surrounding neighborhood's commerciality. The building becomes a place where one can be without much consideration. But also an important gathering point. LÄS MER

 2. 7. - Är du rädd för någon i din närhet? : En litteraturöversikt om våldsutsatta kvinnors upplevelser av hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping

  Författare :Sofia Svahn; Julia Odin; [2019]
  Nyckelord :IPV; abuse; women; healthcare; experience; våld i nära relationer; misshandel; hälso- och sjukvård; upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. Patienters upplevelser av vården från beskedet om obotlig sjukdom till palliativ vård i livets slutskede : Patients experiences of healthcare from the information of incurable disease to palliative care in the end of life

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Elin Rova; Henny Wiippa; [2019]
  Nyckelord :Obotlig sjukdom; transition; palliativ vård; patient perspektiv; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Obotlig sjukdom kan beskrivas som kronisk och progressiv sjukdom där det inte finns någon rimlig möjlighet att svara på behandling och den förväntade livslängden är oviss. Den palliativa vården handlar om ett förhållningssätt med målet att förbättra livskvaliteten hos patienter och deras närstående som drabbats av livshotande sjukdom. LÄS MER

 4. 9. En situationsbunden rädsla : En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors rädsla för brott

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lovisa Pärsdotter; Isabell Palm; [2019]
  Nyckelord :Rädsla för brott; Rädsloparadox; Kvinnor; Begränsat beteende; Kultivationsteorin;

  Sammanfattning : Rädsla för brott är ett välstuderat fenomen som innefattar en könsrelaterad rädsla. Tidigare forskning visar att rädslan är differentierad mellan män och kvinnor vilket anses kunna bero på insocialiserade könsroller. LÄS MER

 5. 10. Jag är alltid rädd för den dag mitt barn slutar kämpa mot cancern- En litteraturöversikt ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Nancy Andersson; Van Boi Par Thang Nget; [2019]
  Nyckelord :Barncancer; erfarenhet; föräldrar; KASAM; känslor och relation.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER