Sökning: "Rädda Barnen"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Rädda Barnen.

 1. 1. "Har inte du någon val att gå och rädda någonstans?" : En semiotisk innehållsanalys av julkalendern Storm på lugna gatan ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Angelica Bengtsson; Alva Stahl; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Semiotik; Public Service; Barnprogram; Hållbarhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Världen står inför stora utmaningar gällande hållbar utveckling och problemen kommer inte att lösas över en natt. Det är en lång och tidskrävande process som kräver mycket kunskap av jordens nuvarande och framtida befolkning. LÄS MER

 2. 2. Unfold

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Karin Petrusson; [2020]
  Nyckelord :Service design; design for social innovation; process design; institutional design; material probe;

  Sammanfattning : My degree work has been an exploration in what specific skills, knowledge and understan­dings that are needed in service design as a practice, in order to successfully engage in complex contexts with multiple stakeholders, different relations, structures and regulations. In this investigation, I have been especially interested in the role of physical forms in a process where social structures are discussed and reshaped. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns uppfattningar kring vattenresurser utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; preschoolers’ perceptions; sustainable development; water resources; förskola; förskolebarns uppfattningar; hållbar utveckling; vattenresurser;

  Sammanfattning : The aim of this study is to illustrate how preschoolers perceive water resources from the viewpoint of sustainability. The study used semi-structured group interviews, conducted with ten children between the ages of 3-5 years at a preschool in Sweden to answer the aim of this study. LÄS MER

 4. 4. Cancersjuka barns erfarenheter av förberedelser inför smärtsamma procedurer : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Ekman; Elin Malmberg; [2019]
  Nyckelord :childhood cancer; children; experiences; pain; preparations; barn; barncancer; erfarenheter; förberedelser; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Få studier har undersökt barns egna erfarenheter av att förberedas inför procedurer. Cancersjuka barn utsätts för mycket påfrestningar såsom smärta från medicinska procedurer. Syfte: Att undersöka cancersjuka barns erfarenheter av förberedelser inför smärtsamma procedurer. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. LÄS MER

 5. 5. Culture and Gender Appropriate Responses in Child Friendly Spaces : An Ecological Comparative Analysis of Guidelines and Manuals

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Alfred Hansson; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian Action; Child Protection; Social Work; Conflict; Child; Child Friendly Spaces; Safe Spaces; Culture Appropriate; Gender Appropriate; Ecological Resilience; Sweden; Sudan; the Philippines; UNICEF; Rädda Barnen; Save the Children; World Vision; Red Cross Red Crescent;

  Sammanfattning : Children around the world suffer greatly due to conflicts. One of the most common interventions to support children affected by conflicts are Child Friendly Spaces (CFSs). Implemented within different cultural contexts, CFSs aim to be both culturally sensitive and contribute to gender equality, an interaction that can be complex. LÄS MER