Sökning: "Rädsla hos äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Rädsla hos äldre.

 1. 1. Unga kvinnors upplevda hälsa med en diagnostiserad bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Natalie Nordqvist; Nathalie Dufva; [2021]
  Nyckelord :breast cancer; experience; young women; bröstcancer; ung kvinna; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor i hela världen. Det är framförallt äldre kvinnor som drabbas, men en liten del av de drabbade är yngre kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av återhämtningen efter en höftfraktur hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Robyn Norberg; Filip Palm; [2021]
  Nyckelord :Emotionell påverkan; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Upplevelse; Återhämtning; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle lever människor längre än de gjorde förr och detta leder till nya utmaningar i vården. Hanteringen av höftfrakturer har förändrats och har numera ett akut hanteringssätt för att minska komplikationsriskerna efter frakturen. LÄS MER

 3. 3. Att leva sin vardag medveten om en livshotande risk : En litteraturstudie om upplevelser hos patienter som lever med abdominellt aortaaneurysm.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melody Markus; [2021]
  Nyckelord :abdominal aortic aneurysm; conservative treatment; patient experiences; qualitative method; surgical treatments; abdominellt aortaaneurysm; kirurgiska behandlingar; konservativ behandling; kvalitativ metod; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidig upptäckt av Abdominellt aortaaneurysm (AAA) minskar dödlighet bland äldre män och kvinnor. AAA är till stor del asymtomatisk så många blir överraskade när de får en diagnos. Diagnosen medför vetskap att något inom dem växer, något som kan brista med risk för dödlig utgång. LÄS MER

 4. 4. Bakom varje patient med implanterbar defibrillator finns en person som lever med risk för arytmi : en litteraturöversikt om faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med ICD

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Denice Vik; Jennifer Silnicki; [2021]
  Nyckelord :Implantable cardioverter defibrillator; Quality of life; Person centered care; Implanterbar defibrillator; Livskvalitet; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : En del kardiovaskulära händelser kan leda till plötsligt hjärtstopp orsakat av en livshotande arytmi. Idag erbjuds dessa patienter en ICD som visat sig öka överlevnaden och ger patienten en möjlighet till ett fortsatt aktivt liv. LÄS MER

 5. 5. Äldres upplevelse av återhämtning efter en stroke : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sonthaya Fahlgren; Håkan Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; rehabilitering; stroke; upplevelse; återhämtning; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke kunde leda till funktionsnedsättningar och personerna som har drabbats av stroke var i behov av stöd och hjälp för att de ska kunna återhämta sig. Vad återhämtning innebar var väldigt individuellt då det berodde på vad person som har insjuknat hade för mål och förväntningar med återhämtningen. LÄS MER