Sökning: "Ränta"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet Ränta.

 1. 1. Ägarlägenhet och bostadsrätt : En stuide om bostadskostnader förknippade medägarlägenheter och bostadsrätter samt hur dessa påverkas av olika räntenivåer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Eric Rhenman Österholm; Sebastian Hult; [2020]
  Nyckelord :Condominium; Owner-occupied apartment; cost of housing; interest rate; Bostadsrätt; ägarlägenhet; bostadskostnader; ränta;

  Sammanfattning : Den 1 maj 2009 infördes lagreglerna som tillåter bildande av ägarlägenheter, en för Sverige ny upplåtelseform. Till skillnad mot bostadsrätten innebär ett köp av en ägarlägenhet ett direkt ägande av en fastighet, närmare bestämt en ägarlägenhetsfastighet. LÄS MER

 2. 2. Köp, Sälj eller Behåll - En kvantitativ studie om aktierekommendationer som investeringsstrategi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Keivan Shirvanpour; Daniel Soume; [2020]
  Nyckelord :Aktierekommendationer; Överavkastning; Investeringsstrategi; Portföljstrategi; Effektiva Marknadshypotesen; Marknadseffektivitet; Fama French; CAPM; Large Cap;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det är möjligt att uppnå riskjusterad överavkastning, genom att tillämpa aktierekommendationer som investeringsstrategi. Studien ämnar även att undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som råder på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. LÄS MER

 3. 3. Negativ ränta - positivt för konsumtionen? : En empirisk studie om hur negativ reporänta påverkar hushållens konsumtion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Andersson; Theo Herold; [2020]
  Nyckelord :Negative repo rate; consumption; liquidity trap; vector autoregression; Negativ reporänta; konsumtion; likviditetsfälla; vektor autoregression;

  Sammanfattning : Utifrån en VAR-modell analyseras hur hushållens konsumtion påverkats av negativ reporänta i Sverige. I slutet av 2014 införde Riksbanken negativ reporänta med argumentet att det stimulerar ekonomin på samma sätt som vid positiv ränta. LÄS MER

 4. 4. Finansieringsstrategier för tillväxt inom segmentet samhällsfastigheter : En studie av de svenska samhällsfastighetsbolagen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Disa Lindbohm; [2020]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Public properties; Capital markets; Expansion; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Samhällsfastigheter; Kapitalmarknaden; Expansion;

  Sammanfattning : Intresset för samhällsfastighetssegmentet har ökat kraftigt de senaste åren. På grund av den demografiska utvecklingen i Sverige har behovet av bland annat äldreboenden, skolor och vårdfastigheter blivit allt större. LÄS MER

 5. 5. Revisionens påverkan på låneräntan : En datastudie inom kontantintensiva och mindre kontantintensiva branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anton Hasselberg; Max Håkansson; Daniel Leksell; [2020]
  Nyckelord :Auditing; Auditing obligation; Auditing; B2B industry; Cash intensive industry; Creditor Industry; Information asymmetry; Interest; Loan interest; Small business; B2B-bransch; Bransch; Informationsasymmetri; Kontantintensiv bransch; Kreditgivare; Låneränta; Revision; Revisionsplikt; Revisor; Ränta; Småföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsplikten infördes i Sverige 1983 där ett av argumenten var att bidra till ökad insyn i företagen. År 2010 avskaffades denna revisionsplikt för småföretag. En övergripande anledning till att småföretagen valde att avstå en revisor, var den kostnadsbesparingen på 10 000 kr per år. LÄS MER