Sökning: "Rätten till bostad"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Rätten till bostad.

 1. 1. Hotellverksamhet och stadigvarande bostad - En undersökning av mervärdesskatterättslig hantering av uthyrning av privatbostad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melina Wykman; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; moms; neutralitetsprincipen; stadigvarande bostad; uthyrning; avdragsrätt; avdragsförbud; Skatteverket; hotellverksamhet; hotellrörelse;

  Sammanfattning : Uthyrning av privatbostäder för hyresgästers övernattning har underlättats med hjälp av hemsidor som exempelvis Airbnb. Skatteverkets kontroller av sådan uthyrning talar för att uthyraren inte betalar korrekt skatt eller mervärdesskatt på den inkomst som uthyrningen inbringar. LÄS MER

 2. 2. Blandat boende som utopi och verklighet : en komparativ studie om Stockholms och Helsingfors nya stadsdelar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ville Leppänen; Mikael Kaunisto; [2020]
  Nyckelord :social housing; blandat boende; segregation; social housing; social hållbarhet; upplåtelseform; bostadsbyggande; Stockholm; Helsingfors;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar blandat boende i svensk och finsk kontext genom en komparativ fallstudie av två städer, Stockholm och Helsingfors. Vi använder prisskillnader inom ett område som indikator av huruvida blandning är möjligt att uppnå. LÄS MER

 3. 3. Folkrätten och rätten till bostad för utsatta EU-medborgare i Sverige : Universell rättighet eller nationellt begränsad välfärdsfråga?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicklas Tulldahl; [2019]
  Nyckelord :Rätten till bostad och utsatta EU-medborgare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rätten till bostad : En studie om avtalets sociala dimension

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sara Arnesson; Mathilda Brodin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "[...] är därmed skyldig att flytta genast" - En undersökning av barnets rätt i vräkningsförfarandet utifrån sårbarhetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; social and welfare law; critical legal studies; Martha Fineman; sårbarhetsteori; vräkning; avhysning; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vräkning är en av de mest ingripande åtgärder och traumatiserande upplevelser som någon, särskilt ett barn, kan vara med om. Under 2017 vräktes enligt Kronofogdemyndighetens statistik 392 barn och hyresskulder utgör den vanligaste orsaken till att en barnfamilj avhyses. LÄS MER