Sökning: "Rättsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet Rättsekonomi.

 1. 1. En rättsekonomisk analys av insiderregleringen i MAR : Särskilt om definitionen av insiderinformation, förbudet mot insiderhandel och offentliggörandet av insiderinformation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Insiderinformation; offentliggörande av insiderinformation; insiderhandel; MAR; rättsekonomi; effektiva marknaden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sidén; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsekonomi; Law and economics; Bevisvärdering; Värdepappersrätt; Kapitalmarknaden; Värdepapper; Nationalekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. LÄS MER

 3. 3. Riskfördelning vid fel i fastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :David Fridell; Max Höijer; [2020]
  Nyckelord :fel i fastighet; abstrakta fel; jordabalken; riskfördelning; rättsekonomi; välstånd; effektivitet; transaktionskostnader; defects in property; abstract defects; Land Code; risk distribution; economic analysis of law; prosperity; efficiency; transaction costs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a real estate transaction, according to chapter 4, paragraph 19, in the Swedish Land Code, the seller has an abstract liability. This liability was introduced when the new Land Code came into force in 1972. Prior to that, the seller did not have this abstract liability, but only a responsibility for things that he made direct commitments to. LÄS MER

 4. 4. En harmoniserad rekonstruktionslagstiftning - En analys av direktiv 2019/1023/EU inverkan på borgenärsskyddet vid företagsrekonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Timothy Andersson; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Civilrätt; EU-rätt; Rättsekonomi; Insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lagen (1996:723) om företagsrekonstruktion infördes med syftet att erbjuda ett alternativ till konkurs för de företag som i grunden är livskraftiga och har möjlighet att rekonstrueras för att fortsätta sin verksamhet. Lagstiftningen har dock inte varit en succé och kritiken mot förfarandet har i vissa avseenden varit omfattande. LÄS MER

 5. 5. Effektivt utformade incitamentsprogram, en rättsekonomisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Petersson; [2020]
  Nyckelord :Incitamentsprogam; bolagsstyrning; rättsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER