Sökning: "Rättshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet Rättshistoria.

 1. 1. Förmögenhetsrätt på spektrumet : innebörden av en distinktion mellan naturliga och konstruerade rättsinstitut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sasha Marko; [2022]
  Nyckelord :rättshistoria; historiska skolan; stoppningsrätt; culpa in contrahendo; obehörig vinst;

  Sammanfattning : The legal conception and methodology developed by the Historical School of Jurisprudence had a strong impact on Swedish legal scholars in the 19th century, influencing the legal faculties at the universities as well as the drafting of private law legislation. In his seminal work System des heutigen römischen Rechts Friedrich Carl von Savigny, the figurehead of the Historical School, used the terms legal relations and legal institutions as core concepts, distinguishing between the natural institutions of family law and the artificial institutions of private law. LÄS MER

 2. 2. Skamstraff igår, idag och imorgon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Johan Hedström; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; skamstraff; rättshistoria;

  Sammanfattning : During the early medieval period in Europe the criminal justice system was controlled by powerful families and the guiding principle for punishments was reparation. In this system shaming was of little use but eventually the church's increased influence led to change. LÄS MER

 3. 3. Giftermålsbalken 1920 ”Lagstiftning i den liberala likställighetens anda”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Schlyter; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; rättshistoria; rättssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay compiles the arguments in the minutes of the Swedish parliament first chamber and the first-law committee's statement concerning the introduction of the Marriage Code in 1920 based on the legislative drafting's bill. This is done through a liberal feminist perspective on the ideals of equality and ideas about gender equality that currently existed with analysis of the outcomes in the voting and of the arguments themselves. LÄS MER

 4. 4. Argumentationen bakom efterlevande makes arvsrätt i Sverige och Finland under 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oliver Meriläinen; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka utvecklingen av efterlevande makes arvsrätt i Finland och Sverige under 1900-talet, med fokus på argumentationen bakom den. De är två länder med nära historiskt, samhälleligt och kulturellt samband, vilket gör rättshistorien och jämförelsen intressant. LÄS MER

 5. 5. Staten och horan - En rättshistorisk studie om vilka drivkrafter som föregick prostitutionslagstiftningens utveckling och statens förändrade inställning mellan åren 1850 och 1999

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Hagman; [2022]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; reglementering; prostitution; sexköpslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate the driving forces that preceded and motivated the developments of the law in legislation concerning prostitution between the years of 1850 and 1999 in Sweden. Further more, the paper describes how the state's attitude towards prostitution and prostituted women was expressed in the legislative development process. LÄS MER