Sökning: "Rättshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet Rättshistoria.

 1. 1. Rösträtt för kvinnor - En komparativ uppsats om kampen för kvinnlig rösträtt i Storbritannien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabel Rosqvist Raicevic; [2021]
  Nyckelord :Rättshistoria; Rösträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, universal and equal suffrage is established in the first paragraph of the first chapter of the Constitution of Sweden. However, this has not always been the case considering the fact that many people have had to fight for the right to vote. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors autonomi - då och nu - En analys av rättsutvecklingen och synen på surrogatskap och abort

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elvira Croner; [2021]
  Nyckelord :rättshistoria; kvinnors autonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatskap är en aktuell och omdebatterad fråga. Varken altruistiska eller kommersiella surrogatskap är tillåtna i Sverige. Surrogatskap är en relativt ny företeelse och diskuterades för första gången på 1980-talet i riksdagen. LÄS MER

 3. 3. Lex Aquilias påverkan på den svenska skadeståndsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Lavasanipour Rasnaie; [2021]
  Nyckelord :skadestånd; culpa; lex Aquilia; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine the ancient roman law lex Aquilia and its role in the Swedish regulatory framework. The essay is focused on lex Aquilias influence on Swedish tort law. The purpose is to define lex Aquilias code and its historic background. LÄS MER

 4. 4. Abolitionsbeslutets påverkan på svensk aborträtt - Aborträtten ur ett rättsutvecklingsperspektiv med fokus på abolitionsbeslutet 1965

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Hagman; [2021]
  Nyckelord :Aborträtt; abolitionsbeslut; rättshistoria; legal history; abort; abortion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med rättshistorisk metod utreda abortlagstiftningens utveckling åren 1938–1975. Utredningen belyser sättet på vilket abolitionsbeslutet 1965 tillkom som en konsekvens av ett skifte i allmänhetens syn på abort och på kvinnans rätt till sin egen kropp samt hur detta manifesterade sig i efterföljande lagstiftning. LÄS MER

 5. 5. Lagens spegel? : En studie i Juridiskt Arkif

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Juridiskt Arkif; rättshistoria; Schmidt; juridisk tidskrift; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER