Sökning: "Rättslig"

Visar resultat 1 - 5 av 567 uppsatser innehållade ordet Rättslig.

 1. 1. God försäkringsstandard : En rättslig standard på försäkringsrörelserättens område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linus Neuman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Resning till den tilltalades nackdel : Användbart verktyg eller framtida rättslig anomali?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alvin Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De partibus commutationem : En rättslig analys av byte av leverantörer, upphandlande myndighet samt underleverantörer inom offentlig upphandling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Anställningsskydd och sociala medier - En jämförelse i offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :August Pettersson; Simon Hansson Wennersten; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; anställningsskydd; yttrandefrihet; lojalitetsplikten; offentlig sektor; privat sektor.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Most people would agree that social media has influenced modern society. There are indications that the employment relationship is also affected by social media. This essay's purpose is to examine the connection between social media and the employment relationship, which especially concerns employee's freedom of speech in social media. LÄS MER

 5. 5. Personuppgiftsansvar – Ett vara eller icke vara : En rättslig undersökning av personuppgiftsansvarets gränser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johanna Mellberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER