Sökning: "Rättslig"

Visar resultat 21 - 25 av 577 uppsatser innehållade ordet Rättslig.

 1. 21. Verksamhetsövergång – vad händer med anställningsvillkoren och anställningsskyddet? - En kandidatuppsats med fokus på att belysa de brister som finns med ettårsregeln och uppsägningsförbudet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ida Skagne; Julia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; ettårsregeln; uppsägningsförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In case of a transfer of business, the Council directive 2001/23/EC, aims to protect workers' employment protection and terms and conditions of the employment. A transfer of business means that a business is transferred, and that the business retains its economic unit and identity. LÄS MER

 2. 22. Med smärta skall du föda dina barn : En rättslig analys av den blivande moderns ställning som patient vid begäran om kejsarsnitt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Hepsever; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Rätt subjekt? - En undersökning av rättssubjektet och rättssubjektiviteten med utgångspunkt i Visa Kurkis the bundle theory of legal personhood

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Hermansson; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; rättsvetenskap; law; Kurki; rättssubjekt; rättssubjektivitet; legal person; legal personhood; Te Awa Tupua; Whanganui; staten; kommunerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The past decades new kinds of entities have been recognised as legal persons. This global development in law have led to an increased academic interest in the concepts of legal person and legal personhood and what it is that defines these concepts. LÄS MER

 4. 24. Vad innebär en prövotid? - En rättslig analys av tillämpningen och funktionen av 22 kap. 27 § miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Löwe; [2020]
  Nyckelord :miljörätt; prövotider enligt miljöbalken; 22 kap. 27 § miljöbalken; tillståndsprövning; miljöprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den miljöpolitiska debatten är idag högaktuell. För att förhindra fortsatta negativa klimat- och miljöförändringar krävs en omställning i vårt samhälle, bland annat hos verksamheter med betydande miljöpåverkan. Ett viktigt styrmedel för en sådan omställning är miljöbalken. LÄS MER

 5. 25. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; familjerätt; rättsvetenskap; queerteori; diskursanalys; narratologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar inte själva kan komma överens i frågor om vårdnaden om, boendet för eller umgänget med sitt barn, kan frågorna tas upp hos socialtjänsten eller i domstol. När beslut om barn ska fattas, ska barnets bästa vara den slutligt bestämmande faktorn, en aspekt i bedömningen om barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER