Sökning: "Rättspsykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Rättspsykiatri.

 1. 1. Systematiskt brandskyddsarbete inom rättspsykiatrin i Norrbotten : Med en fallstudie av branden vid S:t Sigfrids rättspsykiatriska klinik och dess SBA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Malin Sanderyd; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt brandskyddsarbete; rättspsykiatri; brand inom rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Inom rättspsykiatrin finns brandrisker som är ovanliga inom andra verksamheter. För det första finns det patienter i verksamheten som kan vilja starta en brand eftersom många pyromaner döms till rättspsykiatri. Utöver detta finns stora utmaningar vid utrymning vid brand eftersom patienterna är inlåsta och beroende av personalen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans roll inom den rättspsykiatriska vården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tea Rozic; Linnea Stenbacka; [2020]
  Nyckelord :Patient; Rättspsykiatri; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artiklarna i bakgrunden visar både patientens och sjuksköterskans sida av den rättspsykiatriska vården. Patienterna ansåg sjuksköterskorna vara avvisande och kalla, och motvilliga att skapa en relation med patienterna. Om patienterna visades empati med förståelse och ett öppet sinne kände de sig stöttade och sedda. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med individer som har diagnosen schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Ulander; Lisa Akervall; [2020]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Schizophrenia; Forensic psychiatry; Inpatient care; Arbetsterapi; Schizofreni; Rättspsykiatri; Slutenvård;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med individer som har schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård. Författarna valde en kvalitativmetod och utförde åtta semistrukturerade intervjuer med arbetsterapeuter som arbetade i södra, mellersta, och norra Sverige inom rättspsykiatrisk slutenvård. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska insatser och dess betydelse för intagna på straffrättsliga institutioner : – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Anna Israelsson; Alexandra Lagerhjelm; [2018]
  Nyckelord :occupational deprivation; occupational enrichment; anstalt; rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Att vara berövad sin frihet och sina valmöjligheter kan få stora konsekvenser i en individs hälsa och livssituation. Intagna riskerar att, efter avtjänat straff, släppas ut i samhället med begränsad förmåga att fungera självständigt, försämrat hälsotillstånd och med hög återfallsrisk. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans attityder inom den rättspsykiatriska omvårdnaden : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tomi Kumpula; Tomas Sundström; [2018]
  Nyckelord :Forensic psychiatry; Literature review; Nurse attitudes; Nursing Care; Qualitative methods; Kvalitativa metoder; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Rättspsykiatri; Sjuksköterskans attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund : Sjuksköterskans roll i omvårdnad inom rättspsykiatrin är komplex. Detta på grund av att utöver omvårdnaden, skall även en säker miljö upprätthållas. Tvångsåtgärder kanske också måste utföras, vilket kan påverka sjuksköterskans etiska och moraliska principer. LÄS MER