Sökning: "Rättspsykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Rättspsykiatri.

 1. 1. Sjuksköterskans attityder inom den rättspsykiatriska omvårdnaden : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tomi Kumpula; Tomas Sundström; [2018]
  Nyckelord :Forensic psychiatry; Literature review; Nurse attitudes; Nursing Care; Qualitative methods; Kvalitativa metoder; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Rättspsykiatri; Sjuksköterskans attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund : Sjuksköterskans roll i omvårdnad inom rättspsykiatrin är komplex. Detta på grund av att utöver omvårdnaden, skall även en säker miljö upprätthållas. Tvångsåtgärder kanske också måste utföras, vilket kan påverka sjuksköterskans etiska och moraliska principer. LÄS MER

 2. 2. Att vårda någon som slåss : Vårdares upplevelse av våldssituationer och hur dessa påverkar vårdrelationen inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Andersson; Jonas Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Violence; experiences; caregivers; therapeutic relationship; lifeworld; forensic psychiatry; Våld; upplevelser; vårdare; vårdrelation; livsvärld; rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Abstrakt   Bakgrund: Rättspsykiatrin i Sverige vårdar psykiskt sjuka lagöverträdare. Våld är vanligt förekommande och ett stort problem inom den rättspsykiatriska vården. Vårdare som blir utsatta för våld trivs sämre med sitt arbete och har högre sjukfrånvaro. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutens verktygslåda inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Ingrid Knutsgård; Lukas Granat; [2018]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Bedömningsinstrument; Evidens; Interventioner; Modeller; Rättspsykiatri; Utvärderingar; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsterapeutens aktivitetsperspektiv är essentiellt för att patienter inom rättspsykiatrin ska kunna bli självständiga i dagliga aktiviteter och på så sätt kunna lämna den rättspsykiatriska vården och återintegreras in i samhället. Trots denna viktiga roll, saknas fortfarande forskning gällande vilka verktyg arbeterspeuten använder inom rättspsykiatrin. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad av patienter med fetma inom rättspsykiatri - svårigheter och möjligheter. : En intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Eva Grandell; Caroline Söderqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Levnadsvanor och delaktighet bland patienter i den rättspsykiatriska slutenvården : En kvalitativ studie utifrån ett professionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapiLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapiLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Anna Bjurström; Sofie Kindmark; [2018]
  Nyckelord :rättspsykiatri; slutenvård; levnadsvanor; miljö; psykisk ohälsa; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Ohälsosamma levnadsvanor är ett problem bland patienter som vårdas inom den rättspsykiatriska slutenvården. Patienter med psykisk ohälsa har en sårbarhet och löper större risk att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar och för tidig död. LÄS MER