Sökning: "Rättspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Rättspsykologi.

 1. 1. Polisens användning av produktiva och icke-produktiva intervjutekniker med brottsoffer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Valeria Dalzhenka; [2019-11-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den befintliga studien syftar till att undersöka polisintervju med nyktra och berusade brottsoffer i Sverige. Syftet med detta examensarbete är bland annat att studera i vilken utsträckning yrkesverksamma poliser i Sverige använder olika intervjutekniker samt studera huruvida poliserna skattar brottsoffrets trovärdighet olika beroende på offrets berusningsgrad. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar de nya medierna allmänhetens syn på rättsväsendet? : En kvalitativ studie som genom intervjuer undersöker hur dokumentärer och poddar som berör kriminalfall påverkar allmänhetens uppfattning om rättsväsendet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jenny Karlsson; [2019]
  Nyckelord :new media; influence; trust; effect; podcasts; documentaries; public; murder cases; opinions; police; judiciary system; cognition; behaviour; forensic psychology; ny media; påverkan; effekt; förtroende; poddar; dokumentärer; allmänheten; mordfall; rättsfall; åsikter; polis; rättsväsendet; kognition; beteende; rättspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med kvalitativ forskningsmetod undersöka vilka tankar och känslor allmänheten som brukar poddar och dokumentärer som behandlar mord- och rättegångar har kring själva tittar/lyssnarupplevelsen och hur deras förtroende för rättsväsendet påverkas efter denna konsumtion, samt undersöka hur allmänheten och polisen påverkas av negativ media om rättsväsendet/polisen ur allmänhetens synpunkt. Elva personer intervjuades och intervjudatan analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. "We all go a little mad sometimes" : En kvalitativ studie om framställningen av psykopati i film

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Österberg; Johanna Brännmark; [2018]
  Nyckelord :Psykopati; Rättspsykologi; Film; Psykologi; Psykisk störning; PCL-R;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt psykopati som begrepp i populärkulturen och i relation till film. Psykopaten i film framställs som alltifrån en sadistisk våldtäktsman, en charmig gentleman till en våldsam seriemördare. LÄS MER

 4. 4. Barnets berättelse i olika processer - En jämförelse av bevisvärderingen av barnets berättelse i mål om våldtäkt mot barn respektive i mål gällande omhändertagande enligt LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jelena Savic; [2018]
  Nyckelord :Bevisvärdering; barnets berättelse; straffprocess; förvaltningsprocess; rättspsykologi; värdering av muntlig utsaga; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om det förekommer skillnader i bevisvärderingen av barnets berättelse i mål som rör våldtäkt mot barn respektive omhändertagande enligt LVU. När barn far illa aktualiseras parallella utredningsprocesser, vilket medför en nödvändig samverkan mellan socialtjänst och rättsväsende. LÄS MER

 5. 5. Kan barn tala sanning? - En studie om förhållandet mellan de svenska domstolarnas bevisvärdering av barns utsagor och rättspsykologisk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cornelia Najafi; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Bevisvärdering; Barns utsagor; Rättspsykologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domstolarnas avgörande bedömning vid sexualbrott mot barn är inte sällan att värdera barnets utsaga. Människans åldersrelaterade kognitiva utveckling, barns ofullständiga förmåga att uttrycka sig och svårigheter att förstå erfarenheter genom att sätta dem i relation till tidigare erfarenheter försvårar bedömningen av barns utsagor. LÄS MER