Sökning: "Rättssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 622 uppsatser innehållade ordet Rättssäkerhet.

 1. 1. Har golare några polare? - Några olika perspektiv på kronvittnets vara eller icke vara i svensk straffrätt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Marelius; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar förslaget om att införa ett kronvittnessystem i svensk rätt – dvs. ett system som möjliggör strafflindring för personer som vittnar mot sina medbrottslingar. Förslaget diskuteras i kontexten av den svenska gängbrottsligheten och analysen görs utifrån två olika perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Muntliga bedömningspraktiker i matematik : En litteraturstudie om möjligheter och utmaningar med muntliga bedömningspraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Manfred Högström; Karl Milton; [2019]
  Nyckelord :Muntlig bedömning; muntlig examination; muntliga bedömningspraktiker;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie beskriver begreppet muntlig bedömningspraktik och förklarar de möjliga positiva och negativa konsekvenser som kan uppstå vid genomförande av en muntlig bedömningspraktik i matematikklassrummet. Syftet med litteraturöversikten är att ge en inblick i hur lärare kan utöka sin bedömningsarsenal för att öka kvaliteten på bedömningen. LÄS MER

 3. 3. Omedelbar verkställighet av förvaltningsbeslut - konsekvenser för enskilda ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Terese Ekström; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsbeslut; verkställighet; laga kraft; rättssäkerhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Handlingsutrymmets paradoxer : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme på ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Edvin Karlsson; Rickard Olsson; [2019]
  Nyckelord :handlingsutrymme; new public management; socialsekreterare; socialtjänsten; ekonomiskt bistånd; ekonomiska krav; individuell bedömning; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur socialsekreterare verksamma på ekonomiskt bistånd upplever sitt handlingsutrymme med hänsyn till verksamhetens ekonomiska krav samt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Som utgångspunkt i studien tillämpas det teoretiska perspektivet New Public Management som menar att offentlig sektor under de senaste årtiondena har formats efter företagsliknande strukturer. LÄS MER

 5. 5. Lärares erfarenheter av ämnesplanen för kursen Samhällskunskap 1 b

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Björn Enroth; [2019]
  Nyckelord :Anna Karlefjärd; Bo Rothstein; begreppsförståelse; frontlinjebyråkrater; likvärdighet; Max Weber; Michael Lipsky; mångtydighet; rättssäkerhet; ämnesplan;

  Sammanfattning : This paper explores the curriculum of the Swedish social science course Samhällskunskap 1 b. This is done by analyzing the curriculum in question combined with semi-structural interviews of five teachers, exploring their experiences in teaching the course. LÄS MER