Sökning: "Rättsstatsmekanismen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Rättsstatsmekanismen.

  1. 1. Kan EU garantera upprätthållandet av rättsstaten? : En utredning av EU:s möjligheter att skydda respekten för rättsstaten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Tilda Hylander; [2021]
    Nyckelord :Rule of law; Rättsstatsprincipen; Rättsstat; EU-rätt; Fördragsbrott; Fördragsbrottstalan; Rättsstatsmekanismen;

    Sammanfattning : The protection of the rule of law has been on the agenda in the EU during the last years because states like Poland, through legislative changes, have been dismantling the democracy and the rule of law. The legislation in Poland concerns for example, the appointment of judges, reduced retirement age for judges, and changes in the powers of the president and the minister of justice. LÄS MER