Sökning: "Rättsutredning hur gör man"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rättsutredning hur gör man.

  1. 1. Advokats skadeståndsansvar för legal opinion

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Charlotte Hamilton Borg; [2002]
    Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I internationella transaktioner är det vanligt och blir det allt vanligare att svenska advokater ombeds utfärda så kallade 'legal opinions'. Det är främst inom ramen för lånetransaktioner som advokaten på uppdrag av låntagaren (klienten) utfärdar sådan till banken. LÄS MER