Sökning: "Rättsutredning"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Rättsutredning.

 1. 1. Överklagbart förvaltningsbeslut? : Fallet med nyckelbiotopsregistreringarna

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Ahlm-Marklund; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; förvaltningsbeslut; förvaltningsbesluts överklagbarhet; nyckelbiotopsinventering; nyckelbiotopsregistrering;

  Sammanfattning : Förvaltningsmyndigheter intar i skilda sammanhang och på varierande sätt ställningstaganden för hur enskilda förväntas agera i olika situationer. Med anledning av en myndighets uttalanden kan frågan om myndighetens ställningstagande är ett överklagbart beslut uppkomma. LÄS MER

 2. 2. ”Sweetie” – provokation eller smart verktyg? En rättsutredning och rättssäkerhetsanalys av de straffrättsliga konsekvenserna av vissa provokativa åtgärder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmy Holmlund; [2020]
  Nyckelord :provokativa åtgärder; sexualbrott mot barn; internet; rättssäkerhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rent spel? - En rättsutredning av Finansinspektionens ägar- och ledningsprövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Meri Djerf; [2019]
  Nyckelord :Ledningsprövning; ägarprövning; lämplighetsprövning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. EU:s utstationeringsregler i förändring- En rättsutredning om arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling där utstationering förekommer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agnes Vøllo; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; utstationering av arbetstagare; EU:s inre marknad; arbetsrättsliga villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate the interaction between the EU rules on public procurement and the regulation of posted workers. The intention is therefore to discuss the role of labor requirements in public procurement regulations at an EU level. LÄS MER

 5. 5. Lagligheten i användandet av sexdockor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dajana Kalman; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; kriminalisering; sexdockor; barnpornografibrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexleksaker är inget nytt fenomen. Det är en industri som har funnits länge och precis som med all annan industri så har den utvecklats. Även om sexdockan inte är ett nytt fenomen så har den kommit att få en helt ny innebörd. LÄS MER