Sökning: "Rättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 1018 uppsatser innehållade ordet Rättvisa.

 1. 1. Hållbar Prissättning av Dricksvatten En studie av intervjuer och litteratur kring VA-branschens förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Amlöv; Maria Kleijn; David Sturk; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar prissättning av dricksvatten och avloppshantering är inte en självklarhet. Uppsatsen studerar detta med avseende på vattenproducenters förutsättningar att prissätta deras produkt med hänsyn till hållbarhetsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. JÄMLIK VÅRD FÖR TRANSPERSONER En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nilanthi Johansson; Johanna Kjelbye; [2023-06-28]
  Nyckelord :jämlikhet; omsorg; sjuksköterska; rättvisa; transperson.;

  Sammanfattning : En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att tillgodose jämlik vård till alla patienter. I dagsläget realiseras detta inte för transpersoner. Syftet med denna studie var därför att undersöka vilka faktorer som påverkade sjuksköterskans förutsättningar att tillgodose jämlik vård till transpersoner. LÄS MER

 3. 3. Att bygga ett badhus : Om hur olika perspektiv ges plats i planeringen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Jenny Enevold; [2023]
  Nyckelord :Planning process; planning practice; planning perspectives; social justice planning; Planeringsprocess; planeringspraktik; planeringsperspektiv; planering för social rättvisa;

  Sammanfattning : This case study examines the impact of different perspectives in the planning process of a public swimming facility in Umeå. It is based on Peter Marcuse’s differentiation of planning practices into deferential planning, social reform planning and social justice planning, with emphasis on the last. LÄS MER

 4. 4. Mötet mellan fotbollssupportrar och supporterpolisen : Utifrån supportrarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Daniel Norberg; Alfred Sandström; [2023]
  Nyckelord :Football supporters; supporter police; conflict; procedural justice; subculture theory; Fotbollssupportrar; supporterpolis; konflikt; processuell rättvisa; subkulturteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur supportrar upplever mötet med polisen under fotbollsmatcher i Allsvenskan. Mötet med medborgare är en viktig del av polisens förtroendeskapande arbete och upplevelsen medborgare får kan ha konsekvenser för bilden av polismyndighetens legitimitet. LÄS MER

 5. 5. Utrikesfödda kvinnor : en kvalitativ studie om långtidsarbetslösa invandrarkvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Samira Osman; Naser Serag; [2023]
  Nyckelord :arbetsmarknad; utrikesfödda; inrikesfödda; insatser; språkbarriärer; stereotyper;

  Sammanfattning : Kvinnor upplever ofta svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Dessa kvinnor kan ha både hög utbildning och bred erfarenhet, men har ändå svårt att hitta jobb som matchar deras kompetenser. LÄS MER