Sökning: "Rättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 821 uppsatser innehållade ordet Rättvisa.

 1. 1. Retroaktiv rättvisa - En juridisk studie över justeringen av de generella ränteavdragsbegränsningsreglerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Persson; [2021]
  Nyckelord :Generella; Ränteavdrag; Begränsning; Ränteavdragsbegränsning; Turordningsregel; Retroaktivitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 1st of January 2019, new tax regulations within the Swedish corporate sector was set in motion. The regulations constitute a general restriction of interest deductions within a company. The main purpose of the new regulations was to prevent erosion of the Swedish tax base. LÄS MER

 2. 2. Rättvisans roll i sanningskommissioner : En kvalitativ fallstudie om hur rättvisa utövades av sannings- och försoningskommissionen i Kanada

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Lundin; [2021]
  Nyckelord :Kanada; sanningskommission; övergångsrättvisa; retributiv och restorativ rättvisa;

  Sammanfattning : In this text the Canadian truth and reconciliation commission is examined based on its relation to restorative and retributive justice. These forms of justice are part of a larger theoretical base, namely that of transitional justice. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteratur för barn i förskolan : En analys av genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefin Erlandsdotter; Linn Windelius; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; förskola; genus; könsfördelning; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Att ge alla barn rättvisa möjligheter för sin utveckling oberoende av kön är ett av målen i förskolan. Denna studie har undersökt hur genus gestaltas i barnböcker i förskoleverksamheten genom både en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Att särskilt beakta ett nationellt prov : En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar och tillämpar förordningen om att särskilt beakta provresultatet vid betygssättning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Sandberg; [2021]
  Nyckelord :national tests; social sciences; equity; fairness; teacher agency; assessment; final grades; nationella prov; samhällsorienterade ämnen; So; likvärdighet; rättvisa; bedömning; provbetyg; slutbetyg; särskilt beakta;

  Sammanfattning : This master thesis aims to shed light on teachers' responses to the regulation that states that a student's test results in a national test must be taken into a “special consideration" in the teacher's grading. Ten teachers took part in the study during the autumn of 2020, all being teachers in social science subjects in the Swedish secondary school (school year 7-9). LÄS MER

 5. 5. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER