Sökning: "Rättviseteori"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Rättviseteori.

 1. 1. Kärleken som förlorade : En kvalitativ socialpsykologisk studie om avslutade kärleksrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jennifer Bengtsson; Hannah Thorsson; [2018]
  Nyckelord :time; love; equity; relationship; experience; cohabitors; social exchange; tid; kärlek; rättvisa; relation; upplevelse; sambopar; socialt utbyte;

  Sammanfattning : Individer har ett grundläggande närhetsbehov som bara kan uppfyllas genom varaktiga relationer, samtidigt är det i dagens samhälle vanligt förekommande med separationer. I Sverige har det dessutom visat sig att sambopar separerar i hög utsträckning. LÄS MER

 2. 2. När självbetjäningsteknologier fallerar : En kvalitativ studie om hur kunden upplever åtgärdshanteringsprocessen vid ett självbetjäningsmisslyckande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sanna Karlsson; Sofia Tjernberg; [2018]
  Nyckelord :Customer experience; Justice theory; Self-service technology; Self-service failure; Service recovery; Kundupplevelser; rättviseteori; Självbetjäningsteknologi; Självbetjäningsmisslyckande; Åtgärdshantering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund - Den drastiska ökning beträffande utvecklingen av självbetjäningsteknologier de senaste decennierna, inte minst inom banksektorn, har medfört såväl möjligheter som utmaningar för användande kunder. En av dessa utmaningar är den frånvaro av mänsklig företagsinteraktion som tjänsteutövandet via dessa självbetjäningsteknologier medför vilket framförallt gör sig påtagligt i situationer av självbetjäningsmisslyckanden och en därefter påföljande åtgärdshanteringsprocess. LÄS MER

 3. 3. Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning : En analys av väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Olivia Hermansson; Sofia Kaddani; [2018]
  Nyckelord :Joint Facilities Act; joint facility; substantial importance; provision of substantial importance; forced connection to a joint facility; justice; Anläggningslag; gemensamhetsanläggning; väsentlig betydelse; väsentlighetsvillkor; tvångsanslutning; rättvisa;

  Sammanfattning : I anläggningslagen finns möjlighet att, under vissa förutsättningar, genom tvång inrätta en gemensamhetsanläggning samt ansluta en fastighet till denna. Ett villkor till skydd för enskilda intressen är väsentlighetsvillkoret, 5 § AL, vilket innebär att en fastighet enbart får tvångsanslutas till en gemensamhets-anläggning om anläggningen är av väsentlig betydelse för fastigheten. LÄS MER

 4. 4. Hur bör näringslivet förhålla sig till de globala målen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att klara av att nå de globala målen till 2030 kommer det verkligen krävas en enorm ansträngning, en förändring av världen och av vår världsbild, där näringslivet har ett stort ansvar och en stor roll att spela, skriver Lise Kingo, verkställande direktör på FN:s Global Compact.[1] Vi kan inte blunda för verkligheten då vår planet är under stort tryck, mänskligheten utövar negativa förändringar i den globala miljön som resulterar i klimatförändringar, skogsskövling, brist på mångfald, försurning av haven, jorderosion och föroreningar. LÄS MER

 5. 5. Climate justice : three roads towards a sustainable future

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Max Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :Climate Change; Justice; Cosmopolitical theory; Distributive justice; Global Warming; Global Justice;

  Sammanfattning : In this I will explore the ethical challenge of global climate change by analysing three accounts of how responsibility for climate change should be distributed. I explore why it is valuable to view climate change as part of a bigger ethical problem of resources, distribution and global justice. LÄS MER