Sökning: "Röd djungelhöna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Röd djungelhöna.

  1. 1. Linkage mapping of phenotypic markers and marker identification in MHC in a cross between red junglefowl and Obese strain chicken

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

    Författare :Malin Lindåse; [2007]
    Nyckelord :chicken; feather colour; mapping; MHC; molecular marker;

    Sammanfattning : Målet med detta projekt var att i en korsning mellan röd djungelhöna och Obese strain höna kartlägga, med kopplingsanalys, de fenotypiska markörerna fjäderdräktsfärg, fjädermönster och benfärg samt att identifiera en informativ markör i major histocompatibility complex (MHC). Den röda djungelhönan anses vara anfadern till dagens domesticerade höna och Obese strain hönan utvecklar spontan autoimmun tyroidit och är modelldjur för den humana sjukdomen Hashimotos tyroidit. LÄS MER