Sökning: "Rökning"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade ordet Rökning.

 1. 1. Kunskap om kvinnlig fertilitet i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Englund; Anna Rask; [2023-02-10]
  Nyckelord :Fertilitet; kunskap; livscykelperspektiv; reproduktiv hälsa; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenskar föder färre barn och senare i livet. Risken med senareläggande av barnafödandet är att det kan bli svårare att bli gravid och att behålla graviditeten, som resultat av detta kan kanske par inte få de barn som önskats. LÄS MER

 2. 2. Kan en lätt knuff få människor att fimpa rätt? - En kvalitativ observations- och intervjustudie om hur invånare i Göteborg förhåller sig till Göteborgs Stads kampanj Fimpologi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Vera Ebbesson Dehlin; Adam Karseland; [2022-01-05]
  Nyckelord :Kampanj; fimpar; rökning; beteende; nudging; Elaboration Likelihood Model; observation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur invånare i Göteborg tar till sig av kommunikationsbudskap som syftar till att förändra ett specifikt beteende. Studien kommer specifikt att undersöka hur människor som befinner sig på utvalda hållplatser i Göteborg förhåller sig till Göteborgs Stads kampanj “Fimpologi”. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av det hälsofrämjande arbetet med rökavvänjning bland lungcancerpatienter : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Zozan Aoso; [2022]
  Nyckelord :Lung cancer; Nurse; Patient; Public health and Smoking; Folkhälsa; Lungcancer; Patient; Rökning och Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är ett samlingsnamn för en stor grupp sjukdomar som kan drabba många organ i kroppen.  I Sverige är lungcancer den femte vanligaste formen av cancer. Tobaksprodukter är förknippade med många hälsoproblem, inklusive lungcancer. LÄS MER

 4. 4. Risker och konsekvenser med Li-jonbatteribränder i hemmiljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Ronja Bjerstedt; Cassandra Hansson Evertsson; [2022]
  Nyckelord :Hemmet; hemmiljö; HRR; jämförelsebrand; Li-jonbatteri; Li-jonbatteribrand; termisk rusning; toxiska gaser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Li-ion batteries are rechargeable batteries with a high energy density. The demand for this kind of products has gradually been rising in Sweden, which has increased the proportion of Li-ion batteries available in people’s homes. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar rökavvänjning för personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Evelina Andersson; Ida Andersson; [2022]
  Nyckelord :COPD; Factors; Interventions; Smoking Cessation; Faktorer; Interventioner; KOL; Rökavvänjning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cigarrettrökning är den vanligaste typen av tobaksanvändningen i världen och en bidragande faktor till sjukdomar, bland annat kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL är en kronisk sjukdom där rökning är den största riskfaktorn. LÄS MER