Sökning: "Röntgen"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet Röntgen.

 1. 1. Bilddiagnostik av barn ochungdomar vid skolios : En jämförande litteraturstudie mellan konventionell röntgen, datortomografi och entrepreneurial operating system

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Söderberg; Van Najm; [2023]
  Nyckelord :Computed tomography; conventional radiography; entrepreneurial operating system; image diagnostics; radiation dose; Bilddiagnostik; datortomografi; entrepreneurial operating system; konventionell röntgen; stråldos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konventionell röntgen, datortomografi (DT) och entrepreneurial operating system (EOS) är tre radiologiska undersökningsmetoder som kan användas för bilddiagnostik vid skolios av barn och ungdomar. Undersökningarna kan genomföras i en liggande eller stående positionering vid bedömning av ryggradens deformation. LÄS MER

 2. 2. Evaluating image analysis techniques for ultrasound optical tomography in breast tissue

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Henrik von Friesendorff; [2023]
  Nyckelord :ultrasound optical tomography; Monte Carlo light simulation; image reconstruction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer in the world today and early detection is crucial to minimize the mortality. ”Ultrasound optical tomography” (UOT) is a method under development for deep tissue imaging. LÄS MER

 3. 3. Effects of Ultrafast Ionization in X-ray Coherent Diffraction Imaging

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Arezu Sehati; [2023]
  Nyckelord :Coherent Diffraction Imaging; X-ray Free Electron Lasers; Refractive index; Core-shell nanoclusters; Rare-gas ionization; Koherent Diffraktionsavbildning; Röntgenfrielektronlaser; Brytningsindex; Core-shell-nanokluster; Ädelgasjonisering;

  Sammanfattning : Koherent Diffraktionsavbildning med en intensiv röntgenpuls från en Frielektronlaser har möjliggjort strukturbestämning av isolerade nanopartiklar som inte går att studera med hjälp av konventionella metoder, så som elektronmikroskopi. En mycket kort pulslängd tillsammans med spridningssignalens beroende av objektets elektroniska struktur medför också möjligheten att studera inducerad ultrasnabb dynamik med denna teknik. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av biomarkörerna PD-L1 och calretinin i parade histologiska och cytologiska provmaterial från patienter med mesoteliom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Anni Andersson; [2023]
  Nyckelord :Asbestos; biopsy; calretinin; cell block; mesothelioma; PD-L1; Asbest; biopsi; calretinin; cellblock; mesoteliom; PD-L1;

  Sammanfattning : Malignt mesoteliom är en ovanlig och aggressiv cancerform. Den är vanligast i pleura och kallas då pleuralt mesoteliom. Vanligaste orsaken till utveckling av pleuralt mesoteliom är exponering för asbest. Insjuknande patienter har dålig prognos och begränsade behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Arbetstillfredsställelsen hos röntgensjuksköterskor med fokus på psykosocial arbetsmiljö : Enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Mia Donovan; Madina Amin; [2023]
  Nyckelord :radiographer; job satisfaction; psychosocial work environment; radiography; Röntgensjuksköterska; psykosocial arbetsmiljö; arbetstillfredsställelse; radiografi;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Röntgensjuksköterskor har en viktig roll inom vården men det råder brist på röntgensjuksköterskor på den nuvarande arbetsmarknaden i Sverige. Att öka nivån av arbetstillfredsställelse för röntgensjuksköterskor skulle kunna hjälpa arbetsgivare att attrahera och behålla medarbetarna. LÄS MER