Sökning: "Röntgen"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet Röntgen.

 1. 1. Röntgensjuksköterskestudenters erfarenheter och upplevelser av lärande på verksamhetsförlagd utbildning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Jwaneh Taher Nezhad; [2022-02-09]
  Nyckelord :Röntgen; student; lärandemiljö; VFU; handledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lärandemiljön på en röntgenavdelning är högteknologisk där patienterna undersöks och behandlas med begränsad undersökningstid samtidigt som personalen måste bjuda in patienten till att samtala, samarbeta och delta. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en stor och viktig del i studenternas utbildning där den teoretiska kunskapen ska knytas samman med den praktiska och förbereda studenterna inför deras framtida yrke. LÄS MER

 2. 2. An Infrared Stellar Thermometer: Exploiting IGRINS Spectra

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Emelie Sandved; [2022]
  Nyckelord :Effective temperature; K-giants; surface gravity; oxygen abundance; carbon abundance; CO lines; OH lines; line sensitivities; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Using the infrared (IR) spectral range when measuring stellar spectra is beneficial compared to using the optical range mainly when observing distant stars through the dust dense interstellar regions in the Galactic mid-plane. Methods to determine stellar parameters from IR spectra are, however, not fully developed yet because technological difficulties in creating reliable IR detectors have slowed the advance of such methods. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar vårdpersonalen vid orosanmälan av misstänkt barnmisshandel- Litteraturstudie kring röntgensjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Ljungberg; Cornelia Wahlgren; [2021-06-08]
  Nyckelord :Röntgensjukskötersk*; barnmisshandel; röntgen; bemötande; orosanmäl*;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige blev barnkonventionen lag i januari 2020, enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en trygg uppväxt. I Sverige gjordes under 2019, 25 000 anmälningar om misshandel mot barn. Om inte misshandeln på barnen uppdagades i tid och det skulle ske upprepningar av misshandeln, kunde det lett till ökad dödlighet bland barnen. LÄS MER

 4. 4. Typiska skador relaterade till barnmisshandel, Vid konventionell och DT-röntgen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Dalal Fakhruldeen; Alaa Saadi; [2021-06-08]
  Nyckelord :Child abuse; Skeletal survey; fractures; Radiology; Radiographer; Radiography; computed tomography;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett samhällsproblem som har ökat över tiden, och kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Den fysiska misshandeln innefattar oftast skelett- och hjärnskador vilka utreds med hjälp av röntgenundersökning. LÄS MER

 5. 5. Åtgärder som förbättrar handhygienen hos sjukvårdspersonal : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Josefine Norberg; Torbjörn Engström; [2021]
  Nyckelord :Handhygien; radiologi; vårdrelaterade infektioner; vårdpersonal; åtgärder;

  Sammanfattning : Inledning: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort samhällsproblem, inte bara i Sverige utan även internationellt. Vårdrelaterade infektioner orsakar ett stort lidande för patienter är en stor belastning på sjukvård och hela välfärdssystemet. LÄS MER