Sökning: "Rörelsereglering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Rörelsereglering.

  1. 1. Solvens II : Rörelsereglering för försäkringsföretag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Sebastian Bertheau; [2011]
    Nyckelord :Solvens II; Försäkringsföretag; Kapitalkrav; Rörelsereglering; Solvensregler; Risk;

    Sammanfattning : Ekonomin i stora delar av världen har under början av 2000-talet utsatts för stora påfrestningar. Europa har drabbats hårt, inte bara av finanskrisen utan också av den senaste skuldkrisen där Grekland är ett uppmärksammat exempel. En hårdare reglering för finansiella företag inom EU har därför setts som nödvändig. LÄS MER