Sökning: "Rörlig bild"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Rörlig bild.

 1. 1. Musikalisk återvinning : En studie i att komponera om filmmusik till spelmusik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonas Christensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är undersöka huruvida återanvändning av material från tidigare kompositioner kan resultera i en tonsättning med egen originalitet och verkshöjd. Jag valde att koncentrera mig på att skriva soundtrack-musik till rörlig bild, för att inte riktlinjerna jag förhöll mig till endast skulle vara relaterade till musik. LÄS MER

 2. 2. Förmåner som verktyg i kampen om kompetens - Hur förmåner kan attrahera Data- och IT ingenjörer samt skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Emma Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Anställningsförmåner; arbetsgivarvarumärke; employer brand; employer branding; employer attractivness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samhällets och arbetsmarknadens förändring de senaste decennierna har lett till att vissa yrkesgrupper har blivit mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Organisationer som är i behov av dessa bristyrken tävlar om att få anställa dem, och krav på anställningserbjudandet blir allt större. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av anomi genom återberättande av rörlig bild - En pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Siri Fleischer; Marie Lindström; [2018-12-13]
  Nyckelord :sammanhängande tal; videostimuli; vuxna; anomi; ordklass; connected speech; video stimuli; adults; anomia; word class;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine a new Swedish assessment tool aiming to assess anomia in connected speech through video narration. Stimuli consisted of video sequences distributed between three sets. LÄS MER

 4. 4. Film i skolan : - en medieekologisk studie av Filmrikets film- och mediepedagogiska webbplattform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mimmi Björnfot; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; filmpedagogisk; Filmriket; filmskapande; medieekologi; mediepedagogik;

  Sammanfattning : Lärare idag är överlag positiva till skolans digitalisering och många använder redan nu digital verktyg i sin undervisning dagligen. I och med att digital teknik har fått en allt större betydelse i skolans vardag, så ställer detta nya krav på lärarens kompetenser och skolans sociala arbete. LÄS MER

 5. 5. Vloggen som reklamfilm? : Hur reklam genom influencers förstärks i videobloggar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Honnér; Adam Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av reklamtrötthet i samhället har företag hittat nya sätt att marknadsföra sig, ett av dessa är influencer marketing som konstant ökar på sociala medier. Youtube är en av dessa plattformar där en Youtuber som influencer är en opinionsledare för produkter och företag. LÄS MER