Sökning: "Rörspräckning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Rörspräckning.

 1. 1. Projekteringsunderlag för hydraulisk rörspräckning och granskning av utfört projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

  Författare :Robin Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Rörspräckning; förnyelseprojekt;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av Trollhättan Energi AB, som önskat erhålla ett projekteringsunderlag för ett kommande förnyelseprojekt samt ett granskningsunderlag av ett nyligen utfört arbete. Syftet med rapporten är att förbättra den interna kunskapsnivån angående beräkningsmetodiken för om hydraulisk rörspräckning är en möjlig metod, tänkbara rörmaterial vid metoden och om dimensioneringsmetodiken för rör som föreligger, för att motverka komplikationer i framtida projekt. LÄS MER

 2. 2. Materialegenskaper och dimensioneringsmetodik för vattenledningar : En sammanställning av de material som förekommer i Norrvattens ledningsnät samt dimensioneringsverktyg för plastledningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :John Öberg; Andreas Ståhlfors; [2012]
  Nyckelord :material properties; water pipes; strength; dimensioning model; leakage statistics; materiallära; vattenledningar; hållfasthet; dimensioneringsverktyg; läckstatistik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med anledning av att Norrvatten har önskemål om att få en rapport om de material som används i deras vattenledningsnät med fokus på typiska skador kopplade till ett specifikt material eller tillverkningsmetod. Det har framkommit indikationer om att kunskapen om rörmaterial och dess egenskaper med tiden har försämrats då den äldre generationens projektörer efterlämnat en kunskapslucka efter sig. LÄS MER