Sökning: "Röstdifferentierade aktier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Röstdifferentierade aktier.

 1. 1. Ägarstrukturens påverkan på bolagets CSR-prestation : En kvantitativ studie över svenska börsbolag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Ripe; Gustaf Söderström; [2018]
  Nyckelord :Ägarstruktur; CSR-prestation; Ägarkoncentration; Familjeägande; Röstdifferentierade aktier; Institutionellt ägande;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) har ägnats substantiell uppmärksamhet bland lagstiftare, akademiker och praktiker. Samhället ställer idag allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete. Det huvudsakliga intresset har varit de olika drivkrafterna bakom CSR, där en potentiell determinant är företagens ägarstruktur. LÄS MER

 2. 2. Röstdifferentierade aktier och dess effekt på företags lönsamhet En separation mellan ägande och kontroll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alexander Berggren Basson; Fredrica Nyberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Röstförstärkande Mekanismer : En studie om svenskt bolagsägande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Martin Bäckström; Fredrik Lundin; [2017]
  Nyckelord :Control enhancing mechanisms; Corporate Governance; Concentrated Ownership; Voice Validation; Pyramid Ownership; Cross Ownership; Agent Theory; Class A Shares; Class B Shares; Dual class shares; Röstförstärkande mekanismer; Bolagsstyrning; Koncentrerat ägande; Röstvärdesdifferentiering; Pyramidägande; Korsägande; Agentteori; A-aktier; B-aktier; Röstdifferentierade aktier.;

  Sammanfattning : The ownership structure in Sweden is characterized by a few controlling owners who often base their ownership of a lower capital investment than in many other countries. The separation of ownership and control is determined by control-boosting mechanisms and is a constantly debated topic. LÄS MER

 4. 4. Har största ägaren betydelse för bolagens värdeskapande? : En studie av dominant familjeägda bolag och dominant institutionellt ägda bolag på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Björnström Elin; Bergkvist Olivia; [2017]
  Nyckelord :ägarstruktur; dominant ägare; familjeägande; institutionellt ägande; värdeskapande; lönsamhet;

  Sammanfattning : Ägarstruktur har konstaterats vara en viktig del i ett bolags styrmekanism och det har sedan länge pågått en debatt kring vad som karakteriserar en optimal ägarstruktur. Ägarskapet sägs ha en varierad grad av påverkan beroende på typ av dominant ägare. LÄS MER

 5. 5. Huvudägare och företagsvärde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marija Teofilovic; Rebecca Brodin; [2012]
  Nyckelord :Röstdifferentierade aktier; röstandel; kapitalandel; huvudägare; market-to-book; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Huvudägare och Företagsvärde Seminariedatum: 2012-01-13 Ämne/Kurs: FEKH95, Examensarbete, kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp. Författare: Rebecca Brodin och Marija Teofilovic Handledare: Tore Eriksson Nyckelord: Röstdifferentierade aktier, röstandel, kapitalandel, huvudägare market-to-book Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om differensen mellan huvudägarnas röst- och kapitalandel påverkar företagsvärdet. LÄS MER