Sökning: "Röstningsmönster"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Röstningsmönster.

 1. 1. KÖNSIDEOLOGI OCH KÖNSSKILLNADEN HOS HÖGERRADIKALA PARTIER En statistisk undersökning om partipositionering och väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Acke Holmberg; [2021-02-25]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Statistik; EES; Väljare; Väljarbeteende; Röstningsbeteende; Röstningsmönster; Politiska preferenser; Attityder; Partiposition; Populism; Högerpopulism; Nationalism; Högerradikal; Högerradikala partier; Könsskillnad; Feminism; Könsideologi;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis I explore the effect of radical right populist parties’ (RRP) gender ideology on the European gender gap in RRP voting, with a focus on the RRPs potential electorate of individuals with strong anti-immigrational attitudes. The main method used is linear regression analysis with interaction effects of said party positions, testing both propensity to vote and real vote as dependent variables, with data from European Election Study (EES) 2019. LÄS MER

 2. 2. Om gymnasieeleverna själva får rösta : En kvantitativ studie om gymnasieelevers röstningsmönster i Skolvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera-Linn Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Skolval2018; Svenska väljare; Väljarbeteende; Röstning; Regressionsanalys; Kvantitativ metod; Gymnasieelever; Socioekonomisk bakgrund; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Transnationellt partipolitiskt samarbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Bergesen; Eric Dahlstedt; [2014]
  Nyckelord :Green- European Free Alliance.; ECR; miljöpartiet; europaparlamentet; Transnationellt partipolitiskt samarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi hur transnationellt partipolitiskt arbetet kan påverka de enskilda partier som ingår samarbetet. Vår frågeställning lyder: Hur påverkar transnationellt partipolitiskt samarbete enskilda partier? Vi använder oss av tre teorier i vårt försök att beskriva påverkanseffekten, rapprochement, contagious organization och across system convergence vilka alla beskriver olika effekter som samarbete kan ha på enskilda partier. LÄS MER

 4. 4. Att mäta partiuppsättningar - En jämförelse mellan tre olika operationaliseringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Markstedt; [2012-09-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Partiuppsättningsmodeller används mer och mer inom opinionsforskningen för att underlätta förståelsen och förklaringar av väljarbeteende. Tidigare modeller, som den populära partiidentifikationsmodellen, har visat sig alltmer oanvändbara i främst västeuropeisk politisk kontext, främst p.g.a. LÄS MER

 5. 5. Regionala röstningsmönster i riksdagsvalet 2010

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Dennis Jacobsson; [2012]
  Nyckelord :Röstningsmönster; kulturgeografi; valforskning; GIS; GIS-analys;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om regionala röstningsmönster i riksdagsvalet 2010 hos riksdagspartierna Socialdemokraterna och Moderaterna. Dessa mönster analyseras fram genom ett antal kartor och diagram som är framställda från statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. LÄS MER